INSIDER

Ki­szi­vár­gott a ma­gyar­érett­ségi első része, erről szól a szö­veg­ér­tés

Reg­gel 8-kor el­kez­dő­dött a ma­gyar­érett­ségi a hazai is­ko­lák­ban. A csak­nem 4 órá­nyi idő alatt meg­old­ható fel­adat­sor első ré­szé­ben egy szö­ve­get kell ér­tel­mez­niük a di­á­kok­nak és azzal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket kell meg­vá­la­szol­niuk, il­letve egy 120-200 sza­vas esszét kell ír­niuk. Erre 90 perc áll a ren­del­ke­zé­sükre.
  • Szerző: Ripost

Reggel 8-kor megkezdődött az érettségi magyar nyelvből és irodalomból. Az első részben szövegértési feladatot kell megoldaniuk a diákoknak, illetve érvelést kell írniuk.

Az eduline.hu portál értesülései szerint játékokról, játékkutatásról szól az idei szöveg a középszintű írásbelin. Ennek megoldása után egy 120-200 szavas érvelést vagy fogalmazást kell írniuk egy gyakorlati kérdésről, amely a szinkronizált filmekről szól, de írhatnak egy régészeti leletről szóló hivatalos levelet is. Az első részre 90 perc áll rendelkezésükre.

EZEKET OLVASTAD MÁR?