KÜLFÖLD

Ki­rúg­ták a fi­lo­zó­fust, mert iga­zat mon­dott

Szerda dél­után rob­bant a nem­zet­közi saj­tó­ban az a hír, mi­sze­rint Roger Sc­ru­ton vi­lág­hírű brit kon­zer­va­tív fi­lo­zó­fust ki­rúgta, va­la­mint el­ha­tá­ro­ló­dott tőle a je­len­leg hi­va­tal­ban lévő kon­zer­va­tív kor­mány.
  • Szerző: 888.hu

Roger Scruton főbenjáró és megbocsáthatatlan bűne pedig a következő volt:

többek között őszintén elmondta, hogy mit gondol a világról, Orbán Viktorról, Magyarországról és Soros Györgyről.

Ez pedig a "fejlett Nyugaton" – ami elvileg a sokszínűség, az elfogadás, a tolerancia és a megértő álláspontok olvasztótégelyének mindenkori szimbóluma – túl soknak bizonyult. Olyannyira, hogy Scrutont kirúgták a brit építésügyi minisztérium bizottságából, majd ezt követően a kormány is elhatárolódott tőle.

Scruton Soros György magyarországi munkásságával kapcsolatban ezt mondta:

"aki úgy gondolja, hogy nincs Soros-birodalom Magyarországon, az nem vette figyelembe a tényeket”.

A migrációról pedig ezt:

"a magyarok rendkívül megrettentek a közel-keleti hatalmas muszlim törzsek hirtelen inváziójától”.

Ezeket a gondolatokat azonban a nagyon demokratikus Nyugaton, ezen belül Nagy-Britanniában tilos kimondani, a valóságról beszélni lehetetlen. Legalábbis - mint a példa bizonyítja - következmények nélkül.