HARCÉL

Ki­e­melt cél­ponttá vál­tak a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek

A ke­resz­tény­ség a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lás a vi­lá­gon - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a hús­vét­va­sár­nap Srí Lan­kán el­kö­ve­tett, több mint két­száz ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő me­rény­let­so­ro­zat­tal kap­cso­lat­ban.

A miniszter hangsúlyozta: mélységesen elítélik ezt a támadást, amely ismét bebizonyította, hogy

a terrorszervezetek támadásainak kiemelt célpontjává váltak a hívők közösségei, ezen belül is elsősorban a keresztények.

A terroristák ezúttal misék alatt támadtak a hívekre, ami rendkívül gátlástalan cselekedet - fűzte hozzá. Szijjártó Péter együttérzéséről biztosította az áldozatok családtagjait.

Elmondta, hogy a merényletben esetleg érintett magyar állampolgárok számára vészhelyzeti telefonvonalat létesítettek, amelynek száma a konzuli szolgálat honlapján megtalálható.

A magyar hatóságok hét, Srí Lankán tartózkodó regisztrált magyar állampolgárról tudnak, nekik nem esett bajuk.

A miniszter azt kéri a térségbe utazóktól, hogy regisztráljanak a konzulátusi szolgálat honlapján, adják meg a tartózkodási helyüket, hogy baj esetén minél hamarabb segítséget kaphassanak a magyar hatóságoktól.