MAMAKLUB

Ki­de­rült: kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes a gye­re­kek egész­sé­gére az okos­te­le­fon

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során. A te­le­fon ko­moly ká­ro­kat okoz­hat a ki­csik szer­ve­ze­té­ben.

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy azok a gyerekek, akik túlságosan gyakran és hosszan használják az okostelefont, kancsallá válhatnak. A szöuli szakértők összefüggést kerestek a szemproblémák és a telefonok használata között, és nem is kellett sokat keresniük. Azt a következtetést vonták ugyanis le, hogy azok a gyerekek, akik  4-8 órát játszanak a telefonnal, nagyobb valószínűséggel fognak a szemtengelyferdüléssel küszködni.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A probléma oka alapvetően az, hogy általábanezeket a készülékeket a használók közel tartják az arcukhoz, ezzel pedig arra késztetik szemüket, hogy egy közeli pontra fókuszáljanak, méghozzá hosszan. A tanulmány szerint telefonnal töltött idő irreálisnak tűnhet, de sajnos nem az. Felmérések korábban már megállapították, hogy a nők nagyjából 10, a férfiak pedig mintegy 8 órát foglalkoznak a telefonjukkal átlagosan naponta. Ebbe az időbe beletartozik persze az is, amikor csak néha-néha ránézünk egy sms vagy valamilyen hír elolvasása miatt. A gyerekek kapcsán ugyanakkor egyre inkább elfogadott, hogy este a telefonnal játszhassanak. Szakértők viszont napi 30 perc körül húzták meg a határt - legföljebb ennyi időt babrálhat naponta telefonján a gyerek úgy, hogy ne károsodjon a szeme.