HARCÉL

Ki­de­rült, ez a hétfő az év leg­ször­nyűbb napja!

Angol ku­ta­tók sze­rint ja­nuár 18-nál nincs le­tar­gi­ku­sabb nap az évben, ne cso­dál­koz­zunk hát, ha tele va­gyunk ne­ga­tív gon­do­la­tok­kal. A hir­te­len ránk törő de­pressziót a szak­ér­tők a vég­te­len­nek tűnő tél­lel és a ka­rá­cso­nyi köl­te­ke­zés utáni lapos pénz­tár­cá­val ma­gya­ráz­zák. Igaz, a hazai sta­tisz­tika mást mutat!
  • Szerző: Doris

Január 18., vagyis "a szomorú hétfő" - így nevezik brit kutatók ezt a napot, nem véletlenül! Szerintük ugyanis az egész évben nincs a mainál szörnyűbb és elviselhetetlenebb nap. Ne csodálkozzunk tehát, ha minket is negatív gondolatok gyötörnek, mindennek tudományos magyarázata van! A lehangoló eredményről a Daily Mail számol be részletesen.

A hirtelen ránk törő depresszió legfőbb oka a hosszú és fagyos tél, ami január közepén szinte végtelennek tűnik. A brit lakosság negyede legalábbis úgy vélekedik, hogy ez az a hónap, amikor a legmagányosabbnak érzik magukat az emberek, és szinte semmiért nem tudnak lelkesedni.

A rosszkedv másik oka az ünnepek után felhalmozott adósságok, és kiürült pénztárca. Ehhez jön még hozzá a csontig hatoló hideg, a fagyos éjszakák és a gyors sötétedés. A tél ugyanis alaposan rányomja a bélyegét a hangulatunkra! A felmérésben részt vevők 87%-a beismerte, hogy az időjárás alapvetően befolyásolja a kedvüket.

Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

Ezek után kíváncsiak voltunk a hazai statisztikákra is, ezért utánanéztünk annak, melyik évszakban követik el a magyarok a legtöbb öngyilkosságot. Meglepő választ kaptunk!

A legtöbben ugyanis azt gondolják, hogy a karácsonyi időszak a legkockázatosabb ebből a szempontból. Hiszen az ünnepi időszakban, amikor sokan meghitten bújnak össze a fa alatt, a magány még elviselhetetlenebb azoknak, akiket nem vár otthon szerető család.

A statisztikák szerint azonban az öngyilkosságok száma télen a legalacsonyabb, a legtöbben a nyári hónapokat választják arra, hogy eldobják maguktól az életet.

Eközben a címlapon

Mindebből arra következtethetünk, hogy a magyarok sokkal jobban bírják lelkileg a hideg januárt, mint a szigetország lakói...