MELÓ

Ki akar­nak rúgni? Akkor ezt el kell ol­vas­nod!

Ha éppen fel akar­nak mon­dani neked, jobb ha tudod, hogy bi­zo­nyos ese­tek­ben fel­mon­dási vé­de­lem­mel él­hetsz, il­letve véd téged a fel­mon­dási ti­la­lom!

A felmondási védelem annyit jelent, hogy bizonyos helyzetekben kizárt, hogy a munkáltatód rendes felmondással el tudjon küldeni. De a nem rendes felmondáskor is alapos indokkal kell előrukkolniuk.

Fotó: 123RF

Ha még nem vagy nyugdíjas, felmondási védelem vonatkozik rád, ha:

  • az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül vagy
  • rehabilitációs járadékban részesülő, nem keresőképtelen munkavállaló vagy.

Felmondási tilalmak

Felmondási tilalom folytán a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyod az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:

  • a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év
  • az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság; (A keresőképtelenné vált beteg munkavállalónak a munkaviszonyát akkor sem szüntetheti meg a munkáltató, ha a munkavállalót táppénz a keresőképtelenség egész tartamára nem illeti meg. Amennyiben a táppénzes időszak nem folyamatos, mert a munkavállaló rövid ideig munkaképessé válik, majd ismét keresőképtelen lesz, a betegségben eltöltött időszakokat nem lehet összeadni, a védelem újra kezdődik.);
  • a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés;
  • a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság;
  • az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság;
  • a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság; illetőleg
  • a gyermek hároméves koráig fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyes folyósításának tartama alatt

Az előzőekben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

Bővebben: munkavilaga.hu

Eközben a címlapon