HARCÉL

Két­színű és hazug a DK és az MSZP

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.
  • Szerző: MTI

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) és Arató Gergely (DK) még mindig azt állítják, hogy a kormány napi 9 órai munkára kötelezi a köztisztviselőket és csökkentette fizetésüket. Ezt az állítást kétszínűnek és hazugnak minősítette közleményében a Fidesz.

A közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére most nemhogy nem csökkent, hanem átlagosan 30 százalékkal emelkedett.

Huszonötezer központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselő kapta már meg április elején az emelt bérét és januárig visszamenőlegesen a bérkülönbözetét.

A béremelésre a kormány idén 40 milliárd forintot fordít és egy összegben kifizették nekik a ki nem vett szabadságaikat is.

A Fidesz támogatja a kormány célját, hogy kevesebb bürokrácia, és ehhez kevesebb, de jobban megfizetett tisztviselő legyen a közigazgatásban.