HŰHA

Ke­le­men An­ná­nak elege lett a múlt­já­ból

An­nácska egy iga­zán kü­lö­nösre si­ke­rült vi­de­ó­ban kö­ve­teli, hogy ta­lál­junk a szá­mára új jel­ző­ket, me­lye­ket ő is el­fo­gad.
  • Szerző: Buster

Kelemen Anna alaposan feladja a leckét legújabb videójában, ugyanis az eddigi munkásságát felölelő jelzőkből ezennel elege lett. Annácska azt nehezményezi, hogy  a róla szóló cikkek felvezetőiben rendre előkerülnek a playmate, a prostituált és az expornós jelzők. Arra nem tért ki, hogy miként kéne őt emlegetni a továbbiakban...

Fotó: Markovics Gábor

Kérése ugyanakkor elgondolkodtató, hiszen az ember fia bárhogyan is kutat emlékeiben, semmi, de semmi nem ugrik be Annácska múltjából, ami jelzőként szolgálhat a jövőben a fent említetteken túl.

Ötletek?

Eközben a címlapon