INSIDER

Ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok: össze­ha­son­lí­tot­tuk az ára­kat

Az ad­venti idő­szak­ban a han­gu­lat ked­véért min­den­kép­pen ér­de­mes el­lá­to­gatni va­la­me­lyik ka­rá­cso­nyi vá­sárba. A leg­több kis­te­le­pü­lé­sen és a fő­vá­rosi ke­rü­le­tek­ben is tar­ta­nak helyi vá­sá­ro­kat, ahol - fel­te­he­tően az ol­csóbb hely­pénz­nek kö­szön­he­tően - az éte­lek és az aján­dé­kok ol­csób­bak, de az ita­lok alig.
  • Szerző: Ripost

A több karácsonyi vásárban is körülnézett, milyen árak fogadják a látogatókat. Azt tapasztaltuk, hogy a kisebb helyi vásárokban az ételek és az ajándéktárgyak ára kedvezőbb, arra azonban mindenütt számítanak, hogy a forralt borért, puncsért, forró csokiért megadják a pénzt a látogatók.

EZT OLVASTAD MÁR?

Nem meglepő módon a nemzetközi hírű vásáraink, így a fővárosi Vörösmarty téri, a Bazilika előtti és az Erzsébet téri a legdrágább, egyben persze a legnagyobb, leghangulatosabb és leglátványosabb is.

Ezeken sok a külföldi, a magyarok inkább csak bámészkodnak, legfeljebb egy-egy ajándéktárgyat vásárolnak. Azok a vásárok, amik elsősorban a helyi lakosságra számítanak, mint például az ajkai, nem a luxusra helyezik a hangsúlyt, hanem hétköznapi játékokat, karácsonyi díszeket, illatgyertyákat árulnak. A forralt bor árát itt deciben adják meg, szemben a Vörösmarty téri árussal, akinél három decit legalább meg kell vennie annak, aki meleg italt szeretne.

A kürtöskalács ára feleannyi Ajkán, mint a fővárosi Erzsébet téren. Debrecenben 4900 forintot is elkérnek a sültkolbász kilójáért, Ajkán az árat 20 dekára adják meg, ha egy kilót számítunk, akkor 4500 forintra jön ki, de van melegszendvics vagy bundáskenyér 400 forintért. Egy sima krumplilángos az Erzsébet téren 1000 forintba kerül, aki kér is rá valamit, attól 2000-2500 forintot kérnek. A Vörösmarty téren egy töltött tócsni 2500 forint.

Az árakat egyébként nemcsak a kereslet határozza meg, hanem az is, mennyi helypénzt kér az önkormányzat a vállalkozóktól. A Vörösmarty téren például a kisebb vendéglátóhelyek a hét hétre húszmillió forintot is kifizetnek, Ajkán a bérleti díj ennek a töredéke– igaz, a fizetni képes vendégek száma és pénztárcája is jelentős különbséget mutat.  

Eközben a címlapon

Néhány vásári ár

Debrecen

Forralt bor 250-300 Ft/dl

Forró csoki 550 Ft/1,5 Ft/dl

Kürtöskalács 1000 Ft/db  

Ajka

Forralt bor: 200-300 Ft/dl

Forró csoki 400 Ft/1,5 Ft/dl

Kürtöskalács: 600 Ft/db

Budapest, Erzsébet tér

Forralt bor: 1000 Ft/3 dl (333 Ft/dl)

Forró csoki: 400 Ft/dl

Kürtöskalács: 1200 Ft/db

Budapest, Vörösmarty tér

Forralt bor: 900 Ft/3dl (300 Ft/dl)

Forró csoki: 450 Ft/1,5 dl

Kürtöskalács 1300-1500 Ft/db