POLITIK

Ka­rá­csony Ger­gely "So­ro­sék tró­jai fa­lova"

A pén­teki Ma­gyar Idők sze­rint Ka­rá­csony Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök-je­lölti ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók nagy­já­ból két­har­ma­dos több­sé­get al­kot­nak.
  • Szerző: Ripost

A pénteki Magyar Idők szerint Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti tanácsadó testületében a Soros Alapítvány egykori munkatársai és a néhai SZDSZ holdudvarához tartozók nagyjából kétharmados többséget alkotnak.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A napilap arról ír, hogy a Soros György nyílt társadalomról alkotott elképzelésével szimpatizáló és a "történelem süllyesztőjébe került" Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) holdudvarához tartozó liberális értelmiségiek tűntek fel Karácsony Gergely tanácsadó testületé­ben, amelyet a volt uniós biztos, Andor László vezet.  

A Magyar Idők cikke szerint Karácsony Gergely politikájára olyan személyeknek van döntő befolyása, mint Bojár Gábor Graphisoft-vezér, akiről a lap azt emeli ki, hogy egykor a Soros-alapítvány vezetőségi tagja volt.  

A napilap felsorolja Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti tanácsadó testületének tagjait is, többek között Bozóki Andrást, a Gyurcsány-kormány kulturális miniszterét, Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét, Orsós Évát, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal egykori elnökét, Kincses Gyulát, a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkárát, Kukorelly Endre írót, volt LMP-s országgyűlési képviselőt, Polyák Gábort, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjét, L. Ritók Nórát, az Igazgyöngy Alapítvány igazgatóját és Vértes Andrást, a GKI gazdaságkutató elnökét is.  

A cikk szerint Karácsony Gergely tanácsadóinak

Eközben a címlapon
nem sok közük van

az őt kormányfőjelöltként fölvállaló MSZP-hez, a grémiumban "kétharmados SZDSZ-es és sorosista túlsúly érvényesül".