POLITIK

Káosz-ter­vet dol­go­zott ki Ma­gyar­or­szágra Soros

A mód­szer köz­ponti eleme a pro­vo­ká­ció, a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán, vagy azon túl mozgó ak­ciók, il­letve ezek kö­vet­kez­té­ben az "ál­do­zattá" válás, amit tö­ké­le­te­sen szem­lél­tet­nek Gu­lyás Már­ton fes­ték­do­bá­lós ak­ciói. Ked­velt mód­szer, hogy va­la­mi­lyen ál­hírt be­dobva a köz­tu­datba, el­kez­dik her­gelni a naiv tö­me­ge­ket, igye­kez­nek fenn­tar­tani a fi­gyel­met, hogy az így esz­közzé vál­jon a kor­mány­zat meg­dön­té­sé­ben.
  • Szerző: Ripost

Szombaton tartják tiltakozó akciójukat a fővárosi Kossuth téren a polgári oldal választási győzelmével elégedetlenek. A Mi vagyunk a többség! – Tüntetés a demokráciáért elnevezésű demonstrációt civilek szervezik ugyan a Facebookon keresztül, de a megmozdulás mögé az összes ellenzéki párt beállt.

Utóbbi azért is érdekes, mert az elmúlt napokban több ellenzéki politikus – Karácsony Gergely (Párbeszéd), Molnár Gyula (MSZP), Litresits András, az MSZP OVB-s delegáltja és Ander Balázs (Jobbik) – is elismerte: nem történt választási csalás - írja a Magyar Idők. A tüntetés Facebook-oldalán tegnap kora estig 34 ezren jelezték, hogy ott lesznek a demonstráción, és 81 ezren érdeklődtek az esemény iránt. A tiltakozók a szavazatok újraszámolását, szabad sajtót, pártatlan közmédiát, tisztességes választást és új választási törvényt követelnek.

EZT OLVASTAD MÁR?

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője azonban kiemelte: négy nappal a választás után Soros György „brüsszeli emberei máris nekimentek” Magyarországnak.

A politikus az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságának jelentését „Soros-jelentésnek” nevezve közölte: az csak a kezdete a Magyarország ellen induló támadásnak, hadjáratnak. Kifejtette, emellett már utcai tüntetéseket szerveznek, mert káoszt akarnak Magyarországon. Halász János azt mondta:

nem fogják annyiban hagyni a magyar emberek döntését, mert az szembemegy a Soros-birodalom céljaival.

A megmozdulás kapcsán a Civil Összefogás Fórum úgy fogalmazott, hogy az országgyűlési választások vesztesei a magyar emberek megérdemelt nyugalmát megzavaró tüntetéseket szerveznek a demokrácia és államiságunk ellen. Hozzátették: a valóság az, hogy gyászfelvonulást tartanak az ultraliberális eszmék végelgyengülését észlelő, hatalomra éhező álszövetségek.

Valószínűleg Soros György belátta, hogy a jogállami mechanizmusok, így például a parlamenti választás útján az általa favorizált emberek nem tudnak hatalomra kerülni Magyarországon, ezért most a törvényességen túli eszközökkel akarja a polgári kormányt megdönteni.

Eközben a címlapon

Erre az amerikai elnökválasztás után már láthattunk példát, amikor a baloldali vereség annyira kiverte a biztosítékot Soroséknál, hogy lázadásokat, tüntetéseket szítottak, gyújtogatásoktól és utcai összecsapásoktól sem riadva vissza. Bár az elmúlt időszakban is volt már példa bőven botrányos és erőszakos akciókra, a CEU-tüntetéseket megelőzően 2013 márciusában a Fidesz-székházát foglalták el, de emlékezetes a 2014-es netadó tüntetést követő székházostrom is.

A szombati tüntetés forgatókönyve tökéletesen illeszkedik a spekuláns hálózata által már hosszú évek óta szamárvezetőként használt anarchista stratégiába, melyet Saul Alinsky dolgozott ki. Alinsky értekezéseiben olyan módszereket vázol fel, melyek alkalmasak egy kormány megbuktatására választások nélkül is, ha annak politikája nem illeszkedik a szélsőségesen liberális elvárásokhoz.

A módszer központi eleme a provokáció, a törvényesség határán, vagy azon túl mozgó akciók, illetve ezek következtében az „áldozattá” válás, amit tökéletesen szemléltetnek Gulyás Márton festékdobálós akciói.

Kedvelt módszer, hogy valamilyen álhírt bedobva a köztudatba elkezdik hergelni a naiv tömegeket, igyekeznek fenntartani a figyelmet, hogy az így eszközzé váljon a kormányzat megdöntésében.

Emlékezetes, hogy 2017 július 5-én Gulyásék egy egész „konferenciát” szenteltek annak, hogyan is kell polgári engedetlenségben részt venni. A Soros által bőkezűen pénzelt Eötvös Károly Intézet (EKINT) szervezésében a politikai filozófiától kezdve a jogi elméleteken át a civiltörvény bojkottjáig.

Júniusban pedig a Párbeszéd Magyarországért (PM) által 2014-ben létrehozott Megújuló Magyarországért Alapítvány az ICNC (International Center on Nonviolent Conflict) segítségével „Ellenállás, engedetlenség – Erőszak nélkül?” címmel rendezett vitaestet (valójában kiképzőtábort).

Georg Spöttle a Magyar Időknek elmondta, hogy a szombati tüntetésen várható, hogy több, szélsőséges nézeteket valló fiatal is érkezik majd külföldről.

"Amennyiben a hamburgi eseménysorozathoz hasonló bűncselekmények megismétlődnének Budapesten is, akkor ez sok fiatalt elrémiszthet" – vélekedik a biztonságpolitikai szakértő.

Georg Spöttle szerint valószínűleg lesznek, akinek ez tetszhet, de a normális emberek megijednek a lángoló autók látványától, a káosztól.

"Jól ismerem őket, évtizedek óta ott vannak minden politikai megmozduláson, azzal a a céllal, hogy békés tüntetésekből polgárháborús helyzetet teremtsenek, attól sem riadnak vissza, hogy bűncselekményt követnek el" – mondta Spöttle, hozzátéve, hogy a véleménye szerint németországi és ausztriai antifások érkezhetnek elsősorrban, akiknek Berlin közelében van kiképzőtáboruk.

Spöttle szerint itt tanulnak meg golyóscsapágy csúzlival lőni, szuper-molotov koktélt készíteni vagy éppen a rendőrök elleni fellépésről oktatják őket. Hamburgban például betonlapokat dobáltak a kiérkező rendőrökre, akiknek ”iszonyat sok bajuk van az antifásokkal„. A brutális módszerekkel elkövetett rombolást jellemzően fekete ruhában, fekete maszk mögé bújva követik el, öltözékükön felvarrók láthatóak, csoportokban mozognak.

Az Antifa, amelynek nincs összefogott, központosított struktúrája Trump választási győzelme után sem éppen a békés eszközöket választotta, hogy az egyébként demokratikus rendszerben lezajlott választási eredményt megvétózzák. Portlandban megjelenésük után erőszakos összecsapásokra került sor.

Az Antifa-csoportok Donald Trump elnökké választása óta sokkal aktívabbak, ott vannak az elnök elleni tüntetéseken, és még az elnöki beiktatási ceremóniát is megzavarták. Hogy az összehangolt tiltakozást és erőszakhullámot kinek a vezetésével csinálják, és miből finanszírozzák, az változatlanul homályos. Matthew Vadum rámutatott az elemzést készítő két újságírónak arra, hogy a Soros Györgyhöz köthető Alliance for Global Justice (Szövetség a Globális Igazságosságért) nevű szervezet pénzügyi támogatást nyújt nekik.

A tiltakozásaik gyakran sikert hoznak a baloldalnak, mert a sajtó azt az érzetet kelti, mintha nem csupán tüntetők maroknyi csoportját, hanem az egész országot düh emésztené.

A Soros Györgyhöz kapcsolódó média Magyarországon sem fogadja el a vasárnapi választás eredményét és hajmeresztő álhíreket gyártanak egy teljesen abszurd, országos választási csalásról. Ebbe az álhír-kampányba Simicska Lajos megmaradt lapjai is beszálltak azzal a céllal, hogy ellehetetlenítsék a kormányt, egyben tartsák a kétségbeesett szavazókat és minél többen legyenek szombaton az első kormányellenes tüntetésen.

A HVG már telefonos alkalmazást kínál a résztvevőknek, a Hír Tv, valamint a Music FM hírblokkjaiban pedig több tízezres tömegről vizionálnak, akik most megdönthetik az Orbán-kormányt. 

Az Index és a 24.hu komplett cikksorozatot indított a tüntetést propagálva, amiben – nyilván véletlenül – elfelejtik megemlíteni, hogy a választáson egyébként minden szabályosan zajlott, még az ellenzéki pártok szerint is.