INSIDER

Ők in­téz­ték el, hogy meg­bün­tes­sék Ma­gyar­or­szá­got

Nekik "kö­szön­het­jük", hogy az Eu­ró­pai Par­la­ment ma el­fo­gadta a Ma­gyar­or­szá­got meg­bé­lyegző Sar­gen­tini-je­len­tést. Ma­gya­rok is van­nak kö­zöt­tük...
  • Szerző: RIPOST

A képet a neten találtuk - és kár hozzáfűzni bármilyen kommentárt...