RIPOSTER

Ju­hász Péter bármi áron bot­rányt akar már­cius 15-én

A rend­őr­ség ezek­ben a per­cek­ben meg­pró­bálja szét­vá­lasz­tani a két ren­dez­vényt, a mél­tó­ság­tel­jes nem­zeti ün­ne­pet és a bot­rány­kel­tők füttyös ran­da­lí­ro­zá­sát.
  • Szerző: RIPOST

Juhász Péternek ügyvédei segítségével  a bíróságon sikerült elérnie, hogy megtarthatja botrányosnak szánt akcióját. Ez persze nem jogosítja fel arra, hogy tönkretegye mások méltóságteljes, az ünnephez illő rendezvényét.

A rendőrség ennek szellemében a reggeli órákban kísérletet tesz arra, hogy Juhász közreműködésével szétválassza a két rendezvényt, hogy egyik se zavarja a másikat.

Vagyis a nemzeti ünnepre érkező tömeg és a botránykeltésben érdekeltek is szabadon kifejthessék véleményüket, egymás zavarása, ne adj' isten bármiféle ütközés és atrocitás nélkül. Ahogy ez civilizált országokban szokás.

Cikkünk írásakor még nem tudni, hogy Juhász Péter a békés és előremutató egyezség érdekében elmegy-e a Teve utcai rendőrségre vagy csupán a botránykeltésben, március 15-e megzavarásában, a méltóságteljes ünneplés "kikezdésében" érdekelt.

Juhász Pétert 8 óra után még az Astoria környékén látták.