MANI

Tele a lakás vissza nem vált­ható üve­gek­kel? Könnyeb­ben meg­sza­ba­dul­ha­tunk tőle!

2018 ja­nu­ár­já­tól a leg­alább 300 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű üz­le­tek kö­te­le­sek lesz­nek vissza­venni a fo­gyasz­tói üveg­hul­la­dé­kot, vagyis a be­főt­tes­üve­get és vissza nem vált­ható üve­ge­ket egy új kor­mány­ren­de­let-ter­ve­zet sze­rint.
  • Szerző: MZ/x

Eddig ha a boltban vásárolt befőtt, paradicsompüré, savanyúság vagy üdítő üvegétől meg akartunk szabadulni, háromféleképp tehettük meg:

  • a legrosszabb esetben kidobtuk a szemetesbe
  • jobb esetben elvittük valamelyik szelektív konténerig, vagy egy hulladékudvarba
  • esetleg elvittük magunkkal bevásárláskor valamelyik nagyobb élelmiszeráruház gyűjtőkonténerébe, bár ebből nem túl sok van.
Fotó: Korponai Tamás

Lényegesen egyszerűbb lesz megválni az üvegszeméttől, ha 2018 januárjában életbe lépa kormány új rendelete. Eszerint kötelező lenne a háromszáz négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerüzleteknek visszavenni a hulladék üvegeket- írja a blokkk.com.

Ha a rendelet életbe lép, nem sok ideje lesz a boltoknak konténereket beszerezni, és leszerződni egy üveghulladékot átvevő vállalkozással is, nekünk, vásárlóknak viszont sokkal egyszerűbb dolgunk lesz!

A visszaváltható üvegekkel együtt elvihetjük magunkkal a boltba a hulladéküvegeket is, és megszabadulhatunk tőle!

A kormányrendelet egyfajta rangsort állít fel, hova kell majd elhelyeznie a boltoknak a gyűjtőedényeket:

  • a bolt elé, ami autóval is megközelíthető, ott, ahol van saját parkoló
  • a bolt elé oda, ahol nincs saját parkoló
  • a bolton belül, ha a bolt előtt akadályozza a forgalmat.

A tervezet szerint a gyűjtőedényeket nyitvatartási időn kívül be lehet majd zárni.