HARCÉL

Jog­tipró az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mig­ráns­kár­tya­üz­lete

A jelek sze­rint több mint két mil­li­óan kap­hat­tak név­te­len mig­ráns­kár­tyát, és 500 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eurót köl­töt­tek el így az eu­ró­pai pol­gá­rok adó­já­ból.

Az Európai Bizottság a névtelen migránskártyarendszert jogellenesen, minden felhatalmazás nélkül vezette be. Ráadásul

jogot sértettek azzal is, hogy pályáztatás, versenyeztetés nélkül bízták meg a kártyakibocsájtó bankot.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója erről az M1 aktuális csatornán azt mondta, már csak azért is elfogadhatatlan ez a tevékenységük, mert az európai állampolgárok nem rendelkezhetnek névtelen bankkártyával.

Tény az is, hogy a Bizottság állításával ellentétben nem lehet ellenőrizni, kik jutnak ezekhez a kártyákhoz.

Bizonyítja ezt Haszan F. esete is, a terrorcselekményekkel gyanúsított szír is kapott ilyen névtelen kártyát.

Ez az "átgondolatlan, jogellenes" megoldás és az Európai Unió az illegális migráció legalizációjáért tett más erőfeszítései - migránsvízum, legális belépési csatornák létrehozása -egészségügyi, gazdasági és kulturális következményekkel járó biztonsági veszélyt jelentenek a magyar és az európai lakosságra.

Bakondi György figyelmeztetett arra is, hogy a jó idő miatt emelkedett a migránsok száma a balkáni útvonalon.