HARCÉL

Jo­g­erős: Márki-Zay ha­zu­dott, fi­zet­nie kell

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie az ál­tala irá­nyí­tott vá­ros­ban mű­ködő in­téz­ményre tett va­lót­lan ki­je­len­té­sei miatt a me­gyei na­pi­lap­ban.

Kedden véget ért másodfokon az a per, amit a kórház indított Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármester ellen jó hírnév megsértése miatt – jelentette ki Kallai Árpád igazgató a bírósági döntés után tartott sajtótájékoztatóján, amiről a Promenad.hu számolt be.

A hódmezővásárhelyi intézmény vezetője elmondta, hogy a Szegedi Ítélőtábla megállapította, hogy

még egy polgármester sem hazudhat, és nem sértheti meg egy kórház, valamint az ott dolgozó több száz asszisztens, nővér és doktor hírnevét.

Kallai Árpád szerint a jövőben sem tűrik el, hogy megsértsék a jó hírnevüket.

A bíróság jogerősen kimondta, hogy Márki-Zay Péter nem mondott igazat, amikor a kórházat bírálta, és azt mondta, hogy aki az intézményünkbe bemegy, az az életét kockáztatja.

A kórházigazgató szerint

példátlan az, hogy ma Magyarországon egy polgármester igaztalan állítást tesz a saját városában működő kórházra.

Ezt Márki-Zay Péter a saját politikai céljaiért tette, nem számolva a következménnyel.

Eközben a címlapon

Kallai hozzátette: "valamennyi dolgozónk kiállt a kórház mellett, ezért mindenkinek megköszönöm, hogy még ezekben a nehéz időkben is lelkiismeretesen végezte a munkáját".

Várják tehát Márki-Zay Péter bocsánatkérését, és a 800 ezer forintot, amit a betegellátás fejlesztésére fordítanak.