INSIDER

Idős, ma­ga­te­he­tet­len em­be­re­ket is ut­cára ra­ka­tott a Job­bik ag­resszív po­li­ti­kus­nője

Aljas módon for­ga­tott ki a va­gyo­ná­ból, ra­ka­tott ut­cára sze­ren­csét­len em­be­re­ket a Job­bik mos­ta­ná­ban Gyur­csány-pár­ti­ak­kal, szo­ci­a­lis­ták­kal ölel­kező po­li­ti­kus­nője. Varga-Damm And­rea maga írta a csaló szer­ző­dé­se­ket a la­kás­maffia meg­ren­de­lé­sére! Ezért in­dí­tott el­lene fe­gyelmi el­já­rást, ezért zárta ki so­ra­i­ból a Bu­da­pesti Ügy­védi Ka­mara.
  • Szerző: Ripost

A birtokába került az a levél, amiben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke értesíti a panaszost, hogy a dr. Damm Andrea budapesti ügyvéd ellen fegyelmi eljárást rendelt el.

EZT OLVASTAD MÁR?

Az iratokból – amiket a több ezer lakásmaffia áldozatot tömörítő Sors-Társak Egyesület bocsátott lapunk rendelkezésére – kiderül, hogy Damm Andrea hathatós segítségével egy idős özvegyasszonyt is az utcára tettek.

A kérdéses ingatlan egy csöndes sashalmi utcában van, 827 négyzetméteres udvar és lakóház. Az özvegy édesanyát, akinek haszonélvezete és özvegyi joga volt a teljes ingatlanra, kiüldözte az otthonából a csaló jobbikos ügyvédnő.

Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője a lakásmaffia kedvenc ügyvédje volt
Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője a lakásmaffia kedvenc ügyvédje volt

Varga-Damm Andrea egy trükkös szerződéssel vette semmibe az anya jogait. A lakásba beköltözött egy népes család, akik az özvegyasszonyt kiüldözték a saját házából. 2001 áprilisában az idős asszony kétségbeesett levelet írt a kamara elnökének:

„…hiába van szép otthonom, nem tudok hová menni.”

- Egy hat méteres belmagasságú raktárban laktam csaknem öt évig, ha a munkahelyem nem enged oda, mehettem volna a híd alá – mondta el a Ripost-nak - ma is remegve az indulattól - a 85 éves Fürst Mihályné.

Eközben a címlapon

– Személyesen találkoztam Varga-Damm Andreával többször is. Rendkívül agresszív természetű, ha nem úgy alakul a dolog, ahogyan ő akarja, akkor kiabál, dühöng. Olyan embereknek játszotta át az otthonomat, hogy csak rendőri kísérettel mertem közel menni a saját házamhoz, mert életveszélyesen fenyegettek. Amikor nyilatkoztam egy tévében,

Damm Andrea is megfenyegetett, hogy börtönbe juttat, de én nem félek tőle, mert tudom, hogy az igazság az én oldalamon áll.

Nem véletlen, hogy a Budapesti Kamara a fegyelmi eljárás során megszüntette az ügyvédnő tagságát. Minden szenvedésem mellett a legfőbb kárt azzal okozta, hogy ellenem uszította még a fiamat is – tette hozzá. – Sok év után végre kibékültünk, nem beszélünk a történtekről, de gondolhatja, mekkora szívfájdalom ez egy édesanyának.

Fürst Mihályné konkrétan legalább két másik sorstársáról is tud, akiket Varga-Damm Andrea segítségével tettek ki a lakásukból.Egyik esetben sem volt valós ingatlan adásvétel, kijátszották vagy kényszerítették az ingatlanok tulajdonosát, így szerezték meg az otthonukat a szokásos maffiamódszerekkel, és ebben tevékenyen közreműködött a Jobbik politikusa.

Varga-Damm Andrea mentegeti a Fidesz szavazóit lepatkányozó Bangónét
Varga-Damm Andrea mentegeti a Fidesz szavazóit lepatkányozó Bangónét
A jogszerűség látszatával fosztották ki az áldozatokat
A lakásmaffia az 1990-es évek legaljasabb bűnözői köre volt, a közreműködő ügyvédek és közjegyzők segítségével jogszerű látszatot adtak üzelmeiknek, ezért az egyes eseteknél nehéz volt bizonyítani a csalást. Csak akkor sikerült ellenük fellépni, amikor az áldozatok összefogtak, megalakult a Sors-Társak Egyesület, és a rendőrség Kaptár-csoport néven országos bűnüldözői egységet állított fel. Bebizonyosodott: a felhajtók, kölcsönadók vagy vevők, ügyvédek, közjegyzők mindig ugyanazok a személyek!
- Több mint ötezer tagunk van, de ez valószínűleg a jéghegy csúcsa. Még ma is jelentkeznek olyanok, akik a lakásmaffiának estek áldozatuk, sőt időnként ma is történnek hasonló bűncselekmények – mondta a -nak Török Szabó Erzsébet, az egyesület vezetője. – Azok a jogászok a legaljasabbak, akik, visszaélve a tudásukkal, közreműködtek abban, hogy az embereket megfosszák az otthonuktól.