INSIDER

Itt kol­bá­szol­nak a men­tő­sök

A jó­té­kony­sági cél­lal meg­ren­de­zett ese­mé­nyen baj­tár­si­a­san helyt­áll­tak a szeg­halmi men­tők, akik jö­vőre is itt akar­nak kol­bászt töl­teni.

A VII. Szeghalmi Disznótorossal egybekötött kolbásztöltő versenyen vettek részt  a helyi mentőállomás dolgozói

–derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook bejegyzéséből.

A jótékonysági célokat is megrendezett eseményen bajtársinak példásan helyt álltak, rengeteg kolbászt készítettek –áll a beszámolóban.

A szorgos munka mellett hatalmas nevetésekkel és jókedvükkel is kitűntek a tömegből a mentők.