SIKER PÉNZ CSILLOGÁS

Is­me­red a gaz­da­gok 50 szá­za­lé­kos sza­bá­lyát?

A leg­több be­fek­te­tési ta­nács­adó csak arra tud meg­ol­dást, hogy mihez kezd­jen az ember a pén­zé­vel. De vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?
  • Szerző: P. B.

Ha váratlanul hatalmas nyereményhez jutnál, alighanem rengeteg ötleted lenne, hogy mihez kezdj a pénzzel. Befektetni a legjobb szakemberek megbízásával manapság már szinte gyerekjáték. Azonban a neheze a dolgognak az, hogy mihez kezd magával az ember. Hogyan viszonyuljon a gyerekeihez, segítse őket anyagilag, vagy zárja el a csapot? Adjon kölcsön a kuncsorgó rokonoknak, vagy inkább utasítsa el őket?

Alábbi videónkban Csernok Miklós, a Kiszámoló blog írója arról beszél arról, ha milliárdossá válunk, hogyan neveljük gyermekeinket, hogy lelkileg egészséges, boldog felnőttek váljanak belőlük. És kiderül a gazdagok 50 százalékos szabályának titka is...

EZEKET OLVASTAD MÁR?