KÜLFÖLD

Ta­ná­ra­ikra tá­mad­tak a mig­ráns­gye­re­kek több ber­lini is­ko­lá­ban

Egy ber­lini ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban 99 szá­za­lé­kos a mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya. A 6 és 12 év kö­zötti gye­re­kek olyan ag­resszí­vak, hogy az is­kola saját biz­ton­sági őrö­ket al­kal­maz, a ta­ná­rok ugyanis már nem is mer­nek köz­be­avat­kozni.
  • Szerző: WM
Tavaly olyan mértékben megnőtt az agresszió az iskolában, hogy kénytelenek voltunk ezt az intézkedést életbe léptetni

– mondja a német főváros Schöneberg nevű kerületében található iskola igazgatója, utalva a biztonsági őrök alkalmazására. Doris Unzeitig szavait a rendelkezésre álló adatok is megerősítik. Csak tavaly 30 erőszakos bűncselekmény történt az általános iskolában. Ez a szám azért is igen kirívó, mert ide 6 és 12 év közötti gyerekek járnak.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Általában a diákok estek egymásnak, de többször előfordult, hogy a gyerekek, vagy azok szülei a tanárokra támadtak. A suli vezetősége a tarthatatlan állapotokra hivatkozva úgy döntött, hogy ettől a héttől kezdve saját biztonsági őröket alkalmaznak, akik már a bejáratnál is őrzik a rendet. A kerület szocialista vezetője egyébként nem támogatja a projektet, mert nem tudja, hogy az őrök hogyan kezelnek egyes problémákat.

Az iskola ezért kénytelen a saját zsebéből fizetni a biztonsági szolgálatnak.

A diákok 99 százaléka migrációs hátterű

A helyiek azt állítják, hogy bár már évek óta komoly problémák vannak az iskolával, tavaly váltak tarthatatlanná az állapotok. Az intézmény egyfajta olvasztótégelynek is felfogható, az itt tanuló diákok 99 százaléka ugyanis migrációs hátterű családból származik. A szülők egy része örül annak, hogy a gyerekét nagyobb biztonságban tudhatja, de van olyan is, aki szerint más megoldást kell találni, mert most olyan, mintha a gyerekek börtönben lennének.

Nem ezt az iskolát kell egyedül őrizni

A biztonsági szolgálat egyik vezetője elmondta, hogy Berlin más kerületében lévő iskolákban is rendet kellett már tenniük. Tavaly például nyolc neuköllni (ebben a kerületben él a legtöbb bevándorló – a szerk.) suliba is vigyázták a rendet. A biztonsági cég területi képviselője azt állítja, hogy még a sokat látott munkatársaikat is megdöbbenti, hogy ezek az általános iskola korú gyerekek milyen agresszívak tudnak lenni. Hozzátette:

Eközben a címlapon
Az ilyen helyekre direkt olyan embereket küldünk, akik beszélnek németül, törökül és arabul. Állítása szerint ez növeli a gyerekek bizalmát a biztonsági őrök felé.