INSIDER

Ezért ma­rad­nak Inán­cson a fi­a­ta­lok, lehet pél­dát venni

Nem men­nek el Ináncs­ról és a kör­nyék­beli fal­vak­ból a fi­a­ta­lok, ha hely­ben tud­nak házat venni, dol­gozni, a gyer­me­ke­i­ket böl­cső­débe tud­ják adni - ezt ta­pasz­talja az 1200 lel­kes te­le­pü­lés pol­gár­mes­tere. Bele is vág­tak az új böl­csőde épí­té­sébe. Erre szerte az or­szág­ban sok he­lyen nyí­lik most le­he­tő­ség.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a családvédelmi akciótervhez tartozó rendeletek, amik tartalmazzák azt is, milyen feltételek mellett épülhetnek új bölcsődék vagy bővülhetnek a régiek.

A munkatársai egy északkelet-magyarországi településen jártak. Ináncs tavaly nyert pályázatot, így kezdhetett bele a falu a régóta esedékes bölcsődeépítésbe. Ősztől három gyerekcsoport veheti birtokba az intézményt. Bár az épület még nincs bevakolva, a beiratkozás hamarosan megkezdődik, és a polgármester szerint semmi kétség: megtelnek a csoportok.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Sulyok László
Mivel nincs minden családban ráérő nagymama, a kisebb gyerekek felügyeletét sok szülő nem tudja megoldani, így otthon kellett maradniuk. Sem a közmunka programban nem vehetnek részt, sem munkahelyre nem tudnak bejárni, pedig a családnak nagyon kellene a második fizetés

– mondja Kiss Péter.

Az igény már nagyon régen felmerült a bölcsődére, csak pénzünk nem volt rá. Tavaly januárban nyertünk 167 millió forintot uniós pályázaton, amihez 19 millió forintot adott az állam. Ez nemcsak az építkezésre, hanem a berendezésre is elég lesz."

Ősztől nemcsak a helyiek gyerekei, hanem a közeli Hernádszentandrás és Csobád csemetéi is ide járhatnak majd.   A polgármester személyesen ismeri az érintett családokat. 

„ Azt reméljük, megnő a családalapítási kedv is "

Eközben a címlapon

– reménykedik a polgármester. Szerinte minden kisebb településen hasonlóak a problémák.

„ A  bölcsőde nemcsak a kisgyermekek nappali felügyelete, ennél sokkal több: az ilyen szolgáltatások alapján döntenek a fiatalok arról, itt maradjanak-e, vállaljanak-e több gyermeket."

A faluban a védőnő segítségével mérték fel az igényeket.

Fotó: Sulyok László

„ Az én unokáim is ide járnak majd "– mondja Csesznák Gáborné. „Nagyon nagy szükség volt már erre Ináncson, türelmetlenül várjuk a bölcsődét. Én is dolgozom még, mint sok más nagyszülő a faluban, így nem tudok segíteni a gyerekeknek."

A most megjelent bölcsődefejlesztési program lehetővé teszi, hogy mindenütt, ahol igény van a 3 éven aluli gyerekek gondozására, legyen erre lehetőség. A következő két-három évben 12 ezer új férőhelyet szeretnének létesíteni, főleg a kisebb településeken. Így 60 ezer gyermek járhat majd bölcsibe 2020-ban.

Így szól a rendelet: Minden olyan településen gondoskodni kell bölcsődei ellátásról, ahol negyvennél több három év alatti gyermek él, vagy van legalább öt olyan gyerek, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást. 2010-ben még csak 32516 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, ez a szám mostanra 48 ezerre emelkedett, a cél pedig az, hogy 2020-ra 60 ezer hely legyen az országban.