FITTFAZÉK

Íme, a tö­ké­le­tes di­é­tás zöld­ség! For­ra­dal­mian új re­cep­tek­kel a kilók ellen!

A cuk­kini a ta­vasz leg­na­gyobb di­é­tás do­bása! Ez a leg­ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot tar­tal­mazó és leg­vál­to­za­to­sab­ban el­ké­szít­hető zöld­ség. Olyan cuk­ki­ni­ka­já­kat mu­ta­tunk, amire nem is gon­dol­nál! Le­e­sik az állad!

A cukkini nem véletlenül lett a diétázók első számú favoritja. Ez a csodazöldség hihetetlenül kedvező beltartalmi tulajdonságokkal rendelkezik. Szénhidrát alig van benne, miközben magas a víztartalma és rostokban is gazdag. Mindemellett az egészség szempontjából különösen fontos ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat is tartalmaz.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A cukkini a legszuperebb diétás zöldség!

Ráadásul az az előnye is megvan, hogy íze semleges, tehát megfelelő fűszerezéssel szinte bármilyen gasztronómiai irányzatba becsatlakoztatható. Legyen az étel olaszos, franciás, vagy hagyományos magyar - például cukkinilecsó - , tökéletesen bolondíthatod cukkinivel. Nem is gondolnád, mennyi mindent kihozhatsz belőle, íme a toplistája! Bombasztikus receptek!

1. GRILLEZETT CUKKINIHASÁB PARMEZÁNNAL

Le­rob­bantja rólad a ki­ló­kat a leg­újabb cuk­ki­ni­kö­ret, imádni fogod!

A cuk­kini a ta­vasz leg­újabb szu­perzöld­sége! Alig van benne hasz­no­sít­ható szén­hid­rát, vagyis nem hiz­lal! Épp el­len­ke­ző­leg: minél töb­bet eszel be­lőle, annál több fölös kiló sza­lad le rólad!

A receptért kattints ide!

2. CUKKINIPIZZA

Eközben a címlapon

Tészta lett a cukkiniből, mert ez is lehetséges!

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül a lé­tező leg­di­é­tá­sabb zöld­ség, míg eléri a re­cept­ben ígért vég­le­ges for­má­ját, azaz piz­za­tészta lesz. Ám a nagy át­vál­to­zás­ban a cuk­kini lé­nyege meg­ma­rad, és épp ez a fan­tasz­ti­kus! Ez a pizza ugyanis to­tá­li­san di­é­tás, egy­ál­ta­lán nem hiz­lal!

A receptért kattints ide!

3. CUKKINISPAGETTI

Men­tőöv a di­é­tá­ban: ez a spa­getti le­va­rá­zsolja rólad a ki­ló­kat!

Szu­per egész­sé­ges, el­ké­pesz­tően kré­mes, és alig van benne szén­hid­rát. Szinte hi­he­tet­len, de bün­tet­le­nül ehe­ted! Ki ne hagyd ezt a spa­get­tit, is­teni finom!

A receptért kattints ide!

4. FEKETE CSOKIS CUKKINISÜTI

Ettől biztos leesik az állad!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del, meg­ve­szel érte, imá­dod! És mivel e fe­kete má­gi­á­ban cin­kos­társa a cuk­kini, ez a süti nem­csak va­rázs­la­to­san finom, de egész­sé­ges is!

5. CUKKINIFASÍRT JOGHURTOS MÁRTOGATÓVAL

Könnyű ebé­det kí­ná­lunk: egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és na­gyon finom cuk­ki­ni­le­pény, jog­hur­tos már­to­ga­tó­val.

A receptért kattints ide!

6. MOZZARELLASAJT CUKKINIBŐL

Igen, saj­tot cuk­ki­ni­ből! Fi­no­mabb és egész­sé­ge­sebb, mint a tej­ből ké­szült társa! El­ké­szí­teni pedig egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád!

A receptért kattints ide!

7. CUKKINIS-PADLIZSÁNOS RAKOTT LECSÓ

Ha már semmi nincs a hű­tőd­ben, csak némi zöld­ség, el­jött a lecsó ideje! Is­me­red-e az eny­hén füs­tös ízű ra­kott le­csót? Mu­tat­juk!

Fotó: Markovics Gábor

A receptért kattins ide!

8. VÉGRE EGY IGAZI DURRANÁS: CUKKINI DIÉTÁS PANÍRBAN!

Nem vé­let­le­nül ked­vence a di­é­tá­zók­nak a cuk­kini! Ebben a zöld­ség­ben szinte nincs is szén­hid­rát! Be­bun­dázva per­sze még fi­no­mabb, és ha oko­san pa­ní­ro­zol, to­vábbra is di­é­tás marad!

A receptért kattints ide!

9. DIÉTÁS CUKKINIVEKNI

Ami eddig még nem volt: cukkiniből süss kenyeret! Arra az esetre, ha di­é­tád során nem tud­nál le­mon­dani a pékárukról. A legegészségesebb szendvicsek ebből készülnek!

A receptért kattints ide!