FITTFAZÉK

Ilyen fa­sír­tot egyél, ha fogyni sze­ret­nél

Meg­kí­ván­tad a fa­sír­tot? A di­é­tát is tar­tani sze­ret­néd, de nem akarsz le­mon­dani a finom ízek­ről? Mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, egé­szen biz­to­san si­ke­rül majd kö­zü­lük meg­ta­lálni a ked­ven­ce­det!

1. Chiamagos fasírtgolyó

Fotó: 123RF

A ma­gyar konyha egyik leg­ked­vel­tebb fel­tétje min­dig is a fa­sírt volt. For­mára és ízre szám­ta­lan ver­zió lé­te­zik. Most egy kü­lön­le­ges hoz­zá­való révén el­ké­szült a leg­egész­sé­ge­sebb vál­to­zat.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

2. Brokkolifasírt

Ez a di­é­tás fa­sírt el­ké­pesz­tően finom, és a leg­jobb benne, hogy sem sü­tés­sel, sem fő­zés­sel nem tesszük tönkre a benne lévő vi­ta­mi­no­kat.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

3. Cukkinilepény joghurtos mártogatóval

Könnyű ebé­det kí­ná­lunk: egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és na­gyon finom cuk­ki­ni­le­pény, jog­hur­tos már­to­ga­tó­val.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

Eközben a címlapon

4. Káposztafasírt

A ká­poszta vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag, és na­gyon sok­fé­le­kép­pen el­ké­szít­hető.

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!

5. Túrós cukkinifasírt

Egy­szerű, gyors, de pazar va­csira vágysz? Most meg­ta­lál­tad: na­gyon könnyen el­ké­szít­hető és el­ké­pesz­tően finom!

A RECEPTÉRT KATTINTS IDE!