RIPOSTER

Ijesztő adat, ennyi­vel nőtt az influ­en­zás be­te­gek száma

A fi­gye­lő­szol­gá­lat­ban részt vevő or­vo­sok je­len­té­se­i­nek alap­ján vég­zett becs­lés sze­rint de­cem­ber 10-16. kö­zött az or­szág­ban tíz­ezer fő, az előző he­ti­nél 24,3%-kal több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel. A be­te­gek 21,9%-a gyer­mek, 37,6%-a 15-34 éves fi­a­tal fel­nőtt volt. A 35-59 éve­sek kor­cso­port­jába tar­to­zott a be­te­gek 26,4%-a, 14,1%-uk pedig a 60 éven fe­lü­liek közül ke­rült ki.
  • Szerző: Ripost

Az influenzajárvány hazánkban általában a karácsonyi és az újévi ünnepek után, januárban robban be igazán, így érdemes mihamarabb kérni a védőoltást. Mivel a védettség az oltás után két héttel alakul ki, ezért azok, akik a napokban megkapják az oltást, már védetten kezdhetik az újesztendőt, s kerülhetik el a megbetegedést.

Fotó: 123RF

Akárcsak az előző szezonban, most is 1,3 millió térítésmentes oltóanyag áll rendelkezésre. Erre azok jogosultak, akik egy esetleges megbetegedés során nagyobb kockázatot viselnek, akár súlyos szövődmények kialakulásával kell számolniuk. Ide tartoznak a 60 évesnél idősebbek, valamint az idült (például légúti, keringési, immunrendszeri) betegségben szenvedők. Szintén térítésmentes az oltás a várandós nőknek a másállapot teljes ideje alatt.

EZEKET OLVASTAD MÁR?