HARCÉL

Így törik át a ke­rí­tést a mig­rán­sok, ez a mód­sze­rük

A mi­nisz­ter­el­nök bel­biz­ton­sági fő­ta­nács­adója tit­kos­szol­gá­lati in­for­má­ci­ókra hi­vat­kozva azt mondta, hogy "bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok" je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.
  • Szerző: B.L.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában arról is beszélt, hogy egy kerítés áttörésénél, például a görög-macedón határon

mindig nagyobb tömeg van a helyszínen, a konkrét támadásban azonban kevesebben, mintegy 2-300-an vesznek részt. A többiek figyelemmel kísérik a történteket, abban reménykedve, hogy sikerül az áttörés, és ők is túljuthatnak a kerítésen

- fűzte hozzá.

A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta, hogy jövő szerdán nem dönt a kormány a magyar-román határ lezárásáról, csupán a védelem megerősítésről, elsősorban a magyar-szerbhatárszakaszon. A romániai határt akkor zárják majd le, ha a nemzetbiztonsági információk alapján szükségét látják. Hozzátette: ettől függetlenül már előkészítették a terepet, hogy ha úgy adódik, azonnal el lehessen kezdeni az építkezést.

Bakondi György azt is mondta: nincs akadálya annak, hogy további katonákat és rendőröket vezényeljenek a határokra.