NÍNÓ

Így men­tett éle­tet a men­tők mo­bi­lapp­li­ká­ci­ója

El­ké­pesztő tör­té­net­ről szá­molt be az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon. Se­gély­ké­rés ér­ke­zett a sze­gedi men­tés­irá­nyí­tásra, mely sze­rint egy esz­mé­let­len férfi fek­szik a jár­dán. A men­tés­irá­nyító inst­ruk­ci­óit kö­vetve a be­je­lentő meg­vizs­gálta a férfit, aki­ről ki­de­rült, nincs lég­zése.
  • Szerző: Ripost

A szegedi mentésirányításhoz érkezett segélykérő hívás, egy férfi feküdt eszméletlenül a járdán. A bejelentő a mentésirányító munkatárs instrukcióit követve megvizsgálta a járdán fekvő férfit, akiről kiderült, nincs légzése.

Fotó: Markovics Gábor

A mentőszolgálat munkatársa ezután telefonon keresztül segítette a bejelentőt az újraélesztésben és ezzel egy időben nem csak mentőt indított segítségül, de a SZÍV CITY közösségi alkalmazáson is riasztotta azokat, akik a közelben tartózkodtak. A riasztásra egy szabadnapos nővér sietett segítségül, aki épp a mentőkkel egy időben ért a helyszínre. A profi csapat hosszasan, elszánva küzdött a férfi életéért, ami végül sikerre vezetett. A férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba.

EZEKET OLVASTAD MÁR?