INSIDER

Így húz­nak le a táv­köz­lési cégek!

Évente akár több ezer fo­rin­tot is jog­ta­la­nul kifi­zet­tet­het­tek ve­lünk egyes táv­köz­lési cégek, köt­bér és fi­ze­tési fel­szó­lí­tási költ­ség­té­rí­tés címén. Az egyik táv­köz­lési cég ellen pert nyert az ügyész­ség, a má­sik­kal szem­ben pedig pert in­dí­tott...
  • Szerző: Ripost

Elég párszor egy-két napot csúszni a számla befizetésével, és egyes távközlési cégek már ezrekkel húznak le minket. A Pest megyei Főügyészség már pert nyert a Telekommal szemben, mert a cég jogtalanul 750 forintot számolt fel "költségtérítés" címen azért, mert sms-ben értesítette ügyfeleit a lejárt tartozásról. Ezt a pénzt a következő havi számlában automatikusan hozzáadta a telefonszámlához „fizetési felszólítási eljárási díj” jogcímen.

Nem is került pénzükbe az sms

A cég saját rendszerén keresztül küldte az sms-t, ami számára semmilyen többletköltséget nem jelentett. Az ügyészség érvei szerint a Telekom milliós ügyfélkörrel rendelkezik, ezért számolnia kell azzal, hogy mindig lesz olyan ügyfele, aki egyszer-egyszer késik a számlával, még akkor is, ha egyébként mindig rendesen fizet.  A bíróság elfogadta a főügyészség beadványát, és kötelezte a Telekomot, hogy hagyjon fel az eljárással – igaz, az elvett pénzt nem kell visszafizetniük az ügyfeleknek.

Kerestük a Telekomot, megkérdeztük tőlük, hogy megszüntették-e már ezt az eljárást, és arról tájékoztatták a -ot:

"A Magyar Telekom a fizetési felszólítási folyamata felülvizsgálata során folyamatosan együttműködött a hatóságokkal.  A szolgáltató 2018 őszétől  - a szükséges informatikai fejlesztést követően - átalakítja fizetési felszólítási folyamatát. Az előfizető fizetési késedelme esetén az első SMS-ben küldött fizetési felszólítás díjmentes lesz, és tartalmazni fogja azt az információt is, hogy amennyiben továbbra sem történik meg a számla kiegyenlítése, úgy a következő fizetési felszólításért már díjat számít fel a Telekom. Így egy esetleg csak feledékenységből be nem fizetett számla nem jelent rögtön újabb befizetendő díjat az ügyfél számára.  Továbbá a szolgáltató vállalta, hogy az ügyfelek pontosabb tájékoztatása érdekében a díj elnevezését megváltoztatja, annak elnevezéséből a „eljárási"  szó kikerül, és az fizetési felszólítási díj nem költségtérítésként kerül felszámításra."

A Pest megyei Főügyészség egy másik telekommunikációs cég – információink szerint az Invitel - ellen is pert indított, mert egységesen 595 forint kötbért számított fel, ha valaki nem fizette ki időben a számlát. Az ügyészség arra kéri a bíróságot, hogy a szolgáltatót tiltsák el a kötbér szedésétől.

Csak késedelmi kamatot számolhatnak

A Polgári Törvénykönyv szerint ilyen esetekben csak késedelmi kamatot lehet felszámolni, ami igazodik a tartozás összegéhez, fix összegű kötbért azonban nem lehet kiszámlázni az ügyfeleknek

- mondta el a Ripostnak Dr. Jagusztin Tamás főügyészségi osztályvezető ügyész.

Eközben a címlapon

A késedelmi kamatot pedig napra számítják ki, és a tartozás összegétől függ, nem lehet fix összegű sarc.

Érdemes bejelentést tenni!

Ha pénzügyi visszaélésekről van szó, akkor nem a „klasszikus” fogyasztóvédelemhez, hanem a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó részlegéhez érdemes fordulni. Mi is elküldtük nekik a kérdéseinket, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

A Pest megyei Főügyészség hivatalból vizsgálja azoknak a cégeknek a működését, amelyek fogyasztókkal állnak kapcsolatban. Információink szerint a többi Pest megyei székhelyű távközlési cégre is sor kerül. Az Invitel esetében Dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd bejelentésére kezdtek vizsgálódni.

Ebből az a tanulság, hogy ha hasonlót tapasztalunk, éljünk akár Pest megyében, akár máshol, tegyünk bejelentést a megyei ügyészségen, és ők hivatalból ki fogják vizsgálni az ügyet!