SIKER PÉNZ CSILLOGÁS

Így bánj a pén­zed­del, hogy egyre több le­gyen be­lőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal a be­fek­te­tés lesz. Azon­ban ehhez nem elég csak ta­lá­lomra ki­vá­lasz­tani, mibe fek­tet be az ember. A rossz dön­té­sek ha­tá­sára hamar meg­csap­pan­hat fris­sen szer­zett va­gyo­nod... de mit lehet tenni ez ellen?

Bizony érdemes fejlesztened pénzügyi tudásodat. Így, ha elviszed az EuroJackpot milliárdos nyereményét, nem kell már eleve pénzügyi szakértőkre költened a pénzed egy részét. Alkér Orsolya, a Magánpénzügyi Akadémia alapítója beszél erről rovatunk legfrissebb videójában:

EZEKET OLVASTAD MÁR?