SÁRGACSEKK

Hol­nap még bün­te­tés nél­kül fi­zet­hetsz a NAV-nak, 300 ezer em­bert érint!

Feb­ruár 25. az egyéni vál­lal­ko­zók és az áfafi­ze­tésre kö­te­le­zett ma­gán­sze­mé­lyek szja-be­val­lási és -fi­ze­tési ha­tár­ideje. De nem csak tőlük vár most pénzt a NAV...
címkék:
  • Szerző: F. G.

A határidő az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókra és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint adózókra is vonatkozik, utóbbiaknak a 40 százalékos mértékű adót kell csütörtökig megfizetniük.

Korábbi adatok szerint 2014-ről 159 200 egyéni vállalkozó nyújtott be vállalkozói szja-bevallást. Az evát választók száma egyre csökken, 2014 végén 42 500-an voltak, míg 2011 végén még több mint 88 700-an. Az adóhatóság 2014 végén 99 718 működő katás adóalanyt tartott nyilván. 

címkék: