HARCÉL

Hogy ke­rült ennyire közel Orbán Vik­tor­hoz Kon­rád György?

Mert, hogy az egy­kor volt sza­bad de­mok­ra­ták­hoz oly közel álló író, egyre több kér­dés­ben he­lyesli Orbán Vik­tor mig­ráns­po­li­ti­ká­ját. No nem mind­egyik­ben, de meg­le­pően sok­ban...

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában kifejtette, hogy, ha befogadjuk a migránsokat, akkor óhatatlanul is importáljuk az adott térség problémáit, mint például a törzsi vagy vallásháborúk.

„Ne gondoljuk azt, hogy ezek a háborúk a schengeni határon kívül maradnak”

A miniszterelnököt ért bírálatokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem hiszi, hogy Orbán okozta a kialakult káoszt, hiszen az európai kormányok sem tudtak válaszolni a migrációra. 

Lényegében még a szigorú kerítéspolitikát is helyeselte, amikor azt mondta, hogy:

"A gyengeség jelének tartom, ha minden kontroll nélkül, tömegesen engednek be olyan embereket az országba, akikről nem tudják, hogy kicsodák ."

Arról is beszélt, hogy a muzulmán országban nincs demokrácia, és a lakosság nagy többsége helyesli, ha a politikai kérdéseket a legfőbb vallási tekintélyek döntik el. Ezek és az erőszak alkalmazása nem fér össze az európai normákkal– hangsúlyozta Konrád.

Orbán Viktor azon kijelentését, mely szerint invázió van, Konrád, talán nehogy túlzott "átbillenéssel" vádolják, túlzásnak tartja. Úgy véli, ehelyett „okos befogadási politikára” lenne szükség, ahol az emberiesség szempontjai dominálnak, és beengedjük azokat, akiknek a saját hazájukban veszélyben van az életük.