KÜLFÖLD

El­gu­rult a balos po­li­ti­kus gyógy­szere? Le­cse­rélné az or­szág him­nu­szát

30 év telt el a ber­lini fal le­om­lása óta, de Né­met­or­szág­ban még a mai napig érez­he­tőek fe­szült­sé­gek az egy­kori NSZK-ban és az NDK-ban élők kö­zött. Tü­rin­gia tar­to­mány ve­ze­tője most pél­dául azt ta­lálta ki, hogy cse­rél­jék le a je­len­legi német him­nuszt egy má­sikra.
  • Szerző: WM

A Die Linke nevű párt a volt NDK területén jelentős Demokratikus Szocializmus Pártja nevű posztkommunista párt és a volt Nyugat-Németországban aprócska Munka és Szociális Igazság Párt egyesüléséből jött létre. Ennek a kommunista gyökerekkel rendelkező pártnak az egyik politikusa vezeti öt éve Türingia tartományt. Bodo Ramelow legutóbbi interjújával elérte, hogy az egykori NDK-sok és NSZK-sok között ismét komoly vita robbanjon ki.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A baloldali politikus ugyanis azzal állt elő, hogy Németország jelenlegi himnusza nem elég jó, ezért egy olyan újat kell bevezetni, amelyet minden német szívesen énekelne.

Ramelow szerint az a legnagyobb probléma, hogy a jelenlegi nemzeti himnusz a náci időkre emlékeztet, és a rendszerváltáskor az NDK-ban élőknek esélye sem volt beleszólnia, hogy milyen himnuszt szeretnének. Bár az újraegyesüléskor volt rá kísérlet az egykori szocializmusban élő politikusok részéről, hogy Bertold Brecht Kinderhymne című verse legyen inkább Németország himnusza, de a nyugatnémet politikusok ezt azonnal elutasították.

Sőt, Angela Merkel a szóvivőjén keresztül most is jelezte, hogy nagyon szépnek tartja a jelenlegi himnuszt, így szinte kizárt, hogy Ramelow javaslatából bármi is lehetne.