INSIDER

Ma Mi­ku­lás: van­nak, akik szán­dé­ko­san el­vesz­tik az aján­dé­kot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak ahhoz a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez, ami azért in­dult, hogy ma kap­has­son mi­ku­lás­cso­ma­got az is, aki amúgy nem szá­mít­hat erre.

Az akció lényege, hogy hagyjunk el egy mikuláscsomagot jól látható helyen: padon, parkban, tömegközlekedési eszközön, iskolák közelében, ablakpárkányon.

EZT OLVASTAD MÁR?
„Én egy elhagyott csomag vagyok. Azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat. Vigyél haza!”

– kérik, hogy ezt a feliratot írják rá a meglepetéscsomagokra.

-Azért indítottam el a „Hagyj el egy mikuláscsomagot” kezdeményezést, hogy ebben a rohanó világban egy kis ráfordítással mosolyt varázsoljanak az emberek egymás arcára – mondta el a -nak az ötletgazda, aki az akciót is álnéven indította, mert nem akar nyilvánosan szerepelni.

„Azt szeretném elérni, hogy figyeljünk jobban egymásra, szakítsunk egy kis időt az igazán fontos dolgokra. Széles tömegeket sikerült megmozdítani az ország minden részén, sokan jelezték, hogy már készülnek a csomagok, van, aki többet is elhagy majd."

Az akcióval szeretnének hagyományt teremteni. Mivel jó volna nyomon követni a csomagok sorsát, a szervezők kérik, hogy jelezze, aki elhagyott mikuláscsomagot talált.