UTCAFRONT

Hi­he­tet­len ka­rá­cso­nyi va­rázs­lat Gö­döl­lőn!

Ka­rá­csony az év egyik leg­szebb és leg­in­kább a sze­re­tet­ről szóló ün­nepe. Gö­döl­lőn a Mi­ku­lás ház­ban járt Ri­pos­te­rünk és kül­dött a lá­to­ga­tás­hoz még kedv­csi­náló vi­de­ó­kat.
  • Szerző: emta

Advent utolsó vasárnapja a szeretetről szól, hiszen minden gyertyának van egy-egy jelentése:

 1.Hit, 2. Remény, 3. Öröm, 4. Szeretet.

Az Advent szó jelentése „eljövetel”

Ehhez kapcsolódóan mondják, hogy az adventi koszorún ilyenkor azért gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság legyen ott, ahol Jézust várják.

A Mikulás ház meglátogatása lehetőséget teremt arra,hogy a karácsonyi hangulatunkat tovább fokozzuk.

Riposterünknek minden esetre biztos, hogy jobb lett a hangulata attól is, hogy a beküldött videókért 15.000 forintot kap.