KEDVENC

Hi­he­tet­len: így is­me­rik fel a ku­tyák az em­beri ér­zel­me­ket

Amit a ku­tya­ba­rá­tok már rég­óta sej­tet­tek, azt egy brit szak­lap­ban pub­li­kált ku­ta­tás erő­sí­tette meg: a ku­tyák mi­mika és han­gok alap­ján fel­is­me­rik az em­beri ér­zel­me­ket.
címkék:
  • Szerző: A.A.

A Biology Letters-ben közölt új kutatás során 17 állat reakcióit, megfigyelési képességeit vizsgálták. A kutyákat különböző arckifejezéseket ábrázoló képek elé ültették. A kísérlet alatt pedig  más-más érzelmet közvetítő - boldogságot, idegességet és dühöt sugalló - hanghatásoknak tették ki őket.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az ebeknek a barátságos vagy bosszús arcú képekhez kellett rendelni a megfelelő hangeffektusokat. Hogy kizárják a kutyák viselkedésében a gazdájukhoz fűződő kapcsolatot, sem a képek, sem a hangok nem azok képei és nem tőlük származó hangok voltak.

A kísérlet során az állatok reakciói megmutatták, hogy a kutyáknak is megvan az a képességük, hogy "különböző szenzoros információkat egyesítsenek és ezekből emberi érzelmeket vezessenek le" - magyarázta Kun Guo, az angliai Lincoln Egyetem munkatársa.

 Az érzések felismerésének képességét idáig csak az embernek illetve az egy fajhoz tartozó állatoknak tulajdonították.  A fajtársak érzéseit képesek valamilyen szinten feldolgozni az állatok. Más fajok érzéseinek felismerése, a képek és hangok közti érzelmi viszonyulás váltogatása, összehasonlítása és értékelése magasabb rendű agyi funkciót kíván. A nyakszirti lebenyben történik a látási ingerület feldolgozása, a halántéklebenyben a hangingerületek felvétele. Az ingerületek feldolgozása, az érzelmi reakciók feldolgozása és raktározása az agy másik területéhez, az amigdalához kötődik.

A kutatók feltételezik, hogy a kutatás további bizonyítéka az állatok rátermettségének és annak a különleges kapcsolatnak, amely kutya és ember között fennáll.

címkék: