HARCÉL

Hazug vi­deót ké­szí­tett ró­lunk Sar­gen­tini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - re­a­gált az uniós zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­tére Men­c­zer Tamás, a Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­rium tá­jé­koz­ta­tá­sért és Ma­gyar­or­szág nem­zet­közi meg­je­le­ní­té­séért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.
  • Szerző: Ripost

Judith Sargentini ismét megtámadta Magyarországot. Sargentini az a bevándorláspárti EP-képviselő, aki tavaly egy elítélő jelentést készített Magyarországról, ami

"minősített hazugságok gyűjteménye", és amelynek állításaira a magyar kormány pontról pontra válaszolt.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: Sargentini most a kollégáival együtt időt és energiát nem spórolva összedobott egy 15 perces videót, és most ebben a videóban támadja Magyarországot.

"Ez a videó pontosan olyan, mint a jelentése: hazugságokkal van tele.

Például elhangzik a videóban az alapállítás, miszerint ez a vita nem a migrációról szól. Hát dehogynem, mindannyian tudjuk, hogy arról szól" - fogalmazott az államtitkár.

Menczer Tamás szólt arról is, hogy Judith Sargentini azt állítja, "kitessékelték a külügyminisztériumból", azonban a valóság az, hogy "amikor Sargentini asszony megjött, udvariasan bekísértük, a tárgyalás után udvariasan kikísértük, a megbeszélés során pedig végtelenül kedvesek voltunk vele".

Mint mondta, semmi rendkívüli nem történt, a külügyminisztérium protokoll kijáratán keresztül hagyta el az épületet.

"Egyvalami derült ki: az, hogy ez a nő semmit nem tud Magyarországról"

- jegyezte meg az államtitkár.

Eközben a címlapon

A politikus kitért arra is, hogy Judith Sargentini nehezményezi, hogy őt az utcán újságírók kérdezték.

"Ez elég furcsa, hiszen eddig ő aggódott a magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatban.

Vagy lehet, hogy a sajtószabadságba az nem tartozik bele, hogy őt is lehet kérdezni".

Menczer Tamás kifejtette: Sargentini összességében azt mondja, megvéd bennünket, magyarokat. "Hogy kitől véd meg? Saját magunktól. Köszönjük, ebből nem kérünk, az ilyesmivel rosszak a történelmi tapasztalataink".