INSIDER

Ha­tá­ro­zott és jog­erős íté­let szü­le­tett a cse­peli pe­dofil tanár ügyé­ben

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár, aki több­szö­rös sze­xu­á­lis erő­sza­kért, sze­xu­á­lis vissza­élé­sért, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­té­sért és testi sér­té­sért ítél­tek el a Fő­vá­rosi Íté­lő­táb­lán.

18 év szabadságvesztésre, a gyermeknevelői, felügyelői, gondozási, ápolási foglalkozástól végleges hatályú és mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla a csepeli Burattino Alapítvány Iskola gyerekeket molesztáló testnevelő tanárát, B. Tamást.

Az ítélőtábla eljáró tanácsának álláspontja szerint

EZT OLVASTAD MÁR?

a kiskorú sértettek kiemelkedően magas számára való tekintettel indokolt volt a kiszabott büntetés súlyosítása

Fotó: Markovics Gábor

a büntetési célok elérése érdekében. A másodfokú határozat jogerős és végrehajtható.

Mint ismeretes, az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint B. Tamás  2005 októberétől 2014 februárjában történt elfogásáig nevelőként, illetve képesítés nélküli testnevelő tanárként és osztályfőnökként dolgozott különböző oktatási intézményekben, gyermekotthonokban. A vádlott a szociálisan hátrányos helyzetű, nevelésére és felügyeletére bízott, köztük 12. életévét be nem töltött fiúgyermekeket – akár akaratuk ellenére – éveken keresztül, rendszeresen fajtalanságra, illetve annak eltűrésére kényszerítette az oktatási intézményekben és gyermekotthonokban, a saját gépjárművében, a lakásán és a garázsában, illetőleg különböző szervezett kirándulások, táborozások alkalmával.

Az elsőfokú ítélet kapcsán az ügyész súlyosbításért, míg a vádlott ügyvédje enyhítésért fellebezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség mai tárgyalásán a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, de a súlyosítás érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta.

Eközben a címlapon