RIPOSTER

Ha­tár­le­zá­rás: Három or­szág jön se­gí­teni!

Csak a vi­seg­rádi or­szá­gok védik Eu­rópa ha­tá­rait. Éj­fél­től nincs át­já­rás az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők­nek!

Csak három ország ígért segítséget a déli határ védelmére. A visegrádi államoknak nevezett csoport tagjai, Csehország ésSzlovákia után Lengyelország is segítséget küld. 50-60 lengyel határőr készül a Magyarországra.

A lengyelek 5-5 terepjáróval, illetve éjjellátó készülékkel felszerelt kocsival érkeznének. Az ezzel kapcsolatos logisztikai kérdések tisztázása még hátravan.

Csehország 21 katonát küldött a migránsválsággal kapcsolatban szervezett Balaton 2015 hadgyakorlatra. Emellett 50 cseh rendőr is érkezik. Szlovákia 30 katonával és 50 rendőrrel járul hozzá Magyarország déli határának őrzéséhez. A rendőröket Dél-Szlovákiából toborozták, mert ott magyarok is teljesítenek szolgálatot.

Szlovénia azt mondja, ha jön a magyar határzár, lépni fog.