TREZOR

Ha­tal­mas for­ga­lom a bol­tok­ban, több áru­ház­lánc is nyitva tart!

A va­sár­napi zárva tar­tás ha­tá­lya alól évi 5 al­ka­lom­mal fel­men­tést kap­nak az üz­le­tek, ebből 4 az ad­venti idő­szakra esik, a fel­hasz­nál­ható 1 nyitva tar­tást pedig több he­lyen is a mai napra tet­ték.
  • Szerző: F. G.

Az óbudai Auchan parkolója megtelt kocsikkal, hévvel is sokan indultak oda a fővárosiak közül vásárolni. A cég az országban összesen 5 helyen tart nyitott vasárnapot.

Az országos láncok közül a Penny az, amelyik a legtöbb üzletét kinyitotta, vagyis mintegy kétszázat.

Három budapesti Interspar üzlet kivételével ez a lánc is nyitva tart.

A Lidl pedig 18 helyen várja a vásárlókat.

A nagyok közül a CBA a piacokon, illetve pályaudvarokon található üzleteit tartja nyitva. Ugyanezt teszi az Aldi is.

Egyedül a Tesco az, amelyik még tartalékolja a felhasználható vasárnapi nyitási lehetőségét.

Eközben a címlapon