HARCÉL

Három évvel előbb hal meg a po­li­ti­kus, mint az át­lag­em­ber

Egy új ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban öreg­sze­nek, és mint­egy három évvel ko­ráb­ban hal­nak meg a po­li­ti­ku­sok, mint az át­lag­em­be­rek. Per­sze lehet, hogy va­laki úgy gon­dolja, mit szá­mít az a három év a jobb éle­tért cse­rébe.
  • Szerző: F. G.

A vezető politikusok hamarabb halnak meg, mint az átlagember - idézi a mértékadónak számító tudományos folyóiratot, a Berkeley Scientific Journalt a Telegraph.

Az új kutatás keretében orvosok visszamenőleg elemezték 17 ország 279 kormányfőjének életútját az 1722 és 2015 közötti időszakban, és arra a megállapításra jutottak, hogy

három évvel kevesebb jutott nekik, mint a velük egy időben született, hasonló nemű sorstársaiknak.

Érdekes, hogy azok, akik a választáson elbuktak, tovább éltek, mint a nyertes politikusok.Az utóbbiak halálozási statisztikája 23 százalékkal volt rosszabb a vesztesekénél.

Őszbe csavarodott az államfők feje (Fotó: AFP)
Őszbe csavarodott az államfők feje (Fotó: AFP)

Persze a kutatás eredményeit a szakmabeliek kritikával fogadják. A Chicagói egyetem professzora, S. Jay Olshanszky szerint lehet, hogy a stressz miatt az ország vezetői előbb őszülnek meg, előbb lesz ráncos a bőrük, de ebből még nem következik, hogy előbb is halnak meg…

No, akkor kinek higgyünk?

Ráadásul amikor a Telegraph arról írt, hogy a politikusok előbb halnak meg, mint mi, a Daliy Mail éppen arról tudósított, hogy a brit parlament képviselői 4 évvel hosszabb életre számíthatnak, mint azok, akik megválasztották őket…