HŰHA

Őszin­tén be­szélt da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ről Ha­lász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött, ám a hite és az or­vo­sok át­se­gí­tet­ték őt a leg­ne­he­zebb pil­la­na­to­kon.

Élete legnehezebb időszakáról beszélt Halász Judit. A Kossuth-díjas művészt 2000-ben diagnosztizálták mellrákkal, és bár sokáig nem akart erről beszélni, idővel rájött, mennyit segíthet ezzel más nőknek.

Fotó: Markovics Gábor
EZEKET OLVASTAD MÁR?

"Azt hittem, hogy a 21. század nem akar engem befogadni... Sokáig nem is beszéltem erről, de most már szívesen beszélek róla, mert tudom, hogy minden nő nagyon fél a szűrésektől, pedig oda menni kell. Mert ha időben fedezik fel a betegséget, az nagy részben gyógyítható. Ijedtség és félelem volt bennem, hiszen azt hittem, ez mindenképpen halálos betegség. Az első kérdésem az volt, hogy meg tudok ebből gyógyulni?" - mondta el a Mokkában a színésznő. Halász Judit végül három év alatt meggyógyult.