NÍNÓ

Ha­lálra fagyva ta­lál­tak a híres pa­la­csin­tás gyil­kosra Vas me­gyé­ben

Azt a férfit ta­lál­ták meg de­cem­ber ele­jén Szom­bat­hely ha­tá­rá­ban, aki annak ide­jén pa­la­csin­tába ke­vert mé­reg­gel akarta meg­ölni ne­velt gyer­me­keit - tudta meg a 112P­ress. A hír­ügy­nök­ség in­for­má­ci­ója sze­rint a férfi sza­ba­du­lása után egy pap jó­vol­tá­ból lak­ha­tott az öreg La­dá­ban, ami­ből a hideg miatt nem szállt ki, hanem az ab­la­kon ke­resz­tül akarta dol­gát vé­gezni, ami­kor meg­bil­lent és ki­esett. A kocsi mel­lett ta­lál­ták meg­fagyva.
  • Szerző: Ripost

K. Cs. 2005. szeptemberében Óbudán lakott az élettársával és annak négy gyermekével. Többször hangoztatta, hogy mennyire terhére vannak a gyerekek, és hogy „el kellene altatni őket, akár örökre is." Szeptember 18-án aztán az elgondolást tett követte: erős nyugtatókat kevert a gyerekek palacsintájának kakaó töltelékébe. Ebből ettek a 10 éves ikrek, ezt követően az egyikük kómába esett, a másik pedig saját hányadékában feküdve félrebeszélt. A fiúk életveszélyes állapotba kerültek, és csak a gondos orvosi kezelés mentette meg őket. Az ügy annak idején nagy port vert fel, a férfit 12 év fegyházra ítélték.

Szabadulása után került Szombathelyre, ahol egy pap próbált segíteni rajta. Ám K. Cs. rendszeresen ivott és különböző kábítószerekhez, erős nyugtatókhoz, vényköteles fájdalomcsillapítókhoz is hozzájutott, utóbbiakat árulta is a sorstársainak. A 112Pressnek egy férfi elmondta: orvosnak hitte K. Cs.-t, aki 500 forintért adott egy adag újságpapírba csomagolt "álomport" azzal, hogy borral vegye be. A por alkohollal együtt kábítószerként működött.

EZT OLVASTAD MÁR?

A mentális és egyéb betegségekkel küzdő K. Cs. holttestétől nem messze hulladékkal, üres gyógyszeres dobozokkal, szennyes ruhával, ételmaradékokkal tele zacskókat találtak. Mivel fagyhalált szenvedett, rendőrségi eljárás nem indult.