KÜLFÖLD

Ha a tam­pon el­sza­kítja a szűz­hár­tyát, oda a csa­lád be­csü­lete

A mu­zul­mán hitű szűz lá­nyok­ról el­mél­ke­dik egy Ame­ri­ká­ban szü­le­tett musz­lim hit­tu­dós. Nem kom­men­tál­juk, mert a ma­gunk ré­szé­ről tisz­te­let­ben tart­juk mások val­lási meg­győ­ző­dé­sét.
  • Szerző: SZM

Az alábbi, magyarra fordított videó most került fel a világhálóra. Tanácsokat ad a muzulmán hitű szűzlányoknak egy Amerikában született muszlim hittudós.

Talán azok a nyugat-európában élő lányok is látják, akik azzal dicsekednek, hogy muszlim hitű barátjuk van.

Felirat: Dzsihadfigyelo.com