HARCÉL

Ha a mig­ráns­pár­tiak nyer­nek, bosszú­had­já­ra­tot in­dít­hat­nak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa kul­tú­rája, ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét - mondta a Mi­nisz­ter­el­nök­ség köz­szol­gá­la­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kára csü­tör­tö­kön Csö­mö­rön.

Tuzson Bence arról beszélt, hogy az eddigi európai parlamenti választások a belpolitikáról szóltak, arról, hogy melyik párt népszerű és melyiket akarják büntetni a szavazók.

A mostani választás nemcsak a migrációról szól, hanem Magyarország és Európa kultúrája, civilizációnk jövője a tét.

Másként látja ezeket a kérdéseket a nyugat-európai elit egy része és másként a magyarok - mondta az államtitkár.

Európa nyugati felének történelme szerencsésebb volt, mint a keletié, nem kellett megélnie, hogy egy másik civilizáció az övét veszélyezteti.

Mi magyarok érzékenyebbek vagyunk, mint a nyugatiak, mert

meg kellett védenünk saját civilizációnkat a törököktől, a Habsburgoktól és nemrég a szovjetektől.

A politikus annak az aggodalmának adott hangot, hogy ha azok nyerik a választást, akik nem úgy gondolkodnak Európáról, mint a magyarok többsége, "bosszúhadjáratot" indítanak ellenünk.   Nem megnyernünk kell ezt a választást, hanem a lehető legtöbb képviselőt kell bejuttatnunk az Európai Parlamentbe - fűzte hozzá az államtitkár.