KÜLFÖLD

Hő­si­e­sen vi­sel­ke­dett egy er­dé­lyi di­ák­lány a kol­lé­gi­um­tűz­ben

Utol­só­ként hagyta el a kol­lé­gi­u­mot, mi­u­tán se­gí­tett má­sok­nak. Az első dolog, ami eszembe jut, az a gond­vi­se­lés, hi­szen olyan sokan meg­me­ne­kül­het­tünk - fo­gal­ma­zott Len­gyel Anna.
  • Szerző: SZM

Egy erdélyi hallgatónak köszönhetően menekült meg sok diák a január végi tűzesetben, amely a Károli Gáspár Református Egyetem budapesti, Ráday utcai kollégiumában történt. A magyarfenesi Lengyel Anna a segélynyújtásról és az isteni gondviselésről beszélt aKrónikának

Kép: MTI

Mint arról a is beszámolt, január 23-án 20 óra 34 perc körül kigyulladt egy kollégium második és harmadik emelete Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren. Egy négygyermekes édesapa halálát lelte a tűzben. Egy diáklánynak és az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy nem lett több áldozat.

„Elszaladtam a poroltóért, és meg akartuk keresni a tűz forrását, de hamarosan olyan tömény és fekete lett a füst, hogy semmit sem lehetett látni. Így elkezdtük az embereket értesíteni, sorra bekopogtattunk minden szobába.A diákok közül sikerült mindenkit kimenekíteni, és az volt a csodálatos, hogy a legtöbben egyből komolyan vették, rögtön reagáltak, és kimentek az épületből” – mondta a BBTE Református Tanárképző Karának harmadéves diákja, aki jelenleg Makovecz-ösztöndíjjal tanul Magyarországon. Lengyel Anna utolsóként hagyta el a kollégiumot a kimenekült társai után.

A meneküléskor volt bennem egy olyan gondolat, hogy vissza kellene menni a telefonért, laptopért, iratokért, de egy másik gondolat ezt megsemmisítette.

Úgy érzem, hogy ez nem a saját hiúságom volt, hanem az a szeretet, hogy a társaimat előbbre tartom, és ez nem az emberre jellemző, hanem Isten jelenléte volt.”

A diáklánynak eszébe jutott a következő ige: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté evangéliuma, 6. rész, 19–21. vers)

Eközben a címlapon

Utólag kiderült, hogy a diáklány édesapja, Lengyel István református lelkész aznap ugyanerről az igéről prédikált az ökumenikus imahét keretében.