HARCÉL

Gyur­csányék 10 or­szág­rontó fő­bűne

Most, hogy az el­len­zék élére az a Gyur­csány-csa­lád állt, amely egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got, ér­de­mes fel­idézni azo­kat az idő­ket, ami­kor Gyur­csányék ké­szí­tet­ték a ma­gyar költ­ség­ve­tést - hang­sú­lyozta Bö­röcz László szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.
  • Szerző: ripost

Az MTI beszámolója szerint Böröcz László emlékeztetett arra, hogy Gyurcsányék a csőd szélére sodorták és eladósították Magyarországot, több millió embert és családot hoztak kilátástalan helyzetbe.

Elvették a fiataloktól az akkori otthonteremtési támogatásokat, ezzel

szinte lehetetlenné és nagyon kockázatossá tették a fiatalok és a családok számára az otthonteremtést.

A családalapítóktól is elvettek minden támogatást, megszüntették a családi adókedvezményt. A gyermekesektől elvették a hároméves gyest is.

Böröcz László felhívta a figyelmet arra is, hogy az idősebb generációkat életét is megnehezítették: elvettek egy havi nyugdíjat, a nyugdíjak értéke is folyamatosan csökkent. Emellett sorozatosan emelték a rezsit,

háromszorosára emelték a gáz, kétszeresére az áram árát, ami elsőglegesen a családosokat és nyugdíjasokat érintette.

A  magyar gazdaságot, a vállalkozásokat is tönkretették a magas adókkal. A mostani 9 százalék helyett 19 százalék volt a társasági adó. A dolgozókat is agyonadóztatták, a közszférában dolgozóktól még egy havi bért is elvettek.

Böröcz László emlékeztetett arra, hogy

Eközben a címlapon

Gyurcsányék leépítették az egészségügyi ellátást, kórházakat zártak be, és elüldöztek több ezer ápolót, orvost, valamint 600 milliárd forintot vontak ki az ágazatból.

A településektől is elvették a fejlődés lehetőségét, eladósították a magyar falvakat, városokat, több száz települést vittek csődbe, ezzel az ott élő fiatalok és családok lehetőségeit is korlátozták.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, most hogy Gyurcsányék újra az ellenzek vezetőivé váltak, ugyanazt teszik, mint korábban. Másoknak akarnak megfelelni és a külföldi érdekeket tartják szem előtt a magyarok érdekeivel szemben. Most azon dolgoznak, hogy a magyar fiatalok és családok támogatása helyett, bevándorlókat telepítsenek be – szögezte le Böröcz László.