BOZÓT

Gyur­csány Auszt­ri­á­ban rej­tette el a va­gyo­nát: Bank­szám­la­bot­rány!

"Hely­re­iga­zí­tás A 2018. feb­ruár 1. nap­ján a www.ri­post.hu on­line fe­lü­le­tün­kön köz­zé­tett "Gyur­csány Auszt­ri­á­ban rej­tette el a va­gyo­nát: Bank­szám­la­bot­rány!" című cik­künk­ben va­lót­la­nul hí­resz­tel­tük, hogy Gyur­csány Fe­renc el­tit­kolta egy oszt­rák bank­ban lévő 150 mil­lió fo­rin­tos va­gyo­nát és va­lót­lan tar­talmú va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot adott be az Or­szág­gyű­lés­nek."
  • Szerző: Ripost

Valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot adott le az Országgyűlésnek Gyurcsány Ferenc, adta hírül a Magyar Idők.

A volt miniszterelnök az okiratban nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintnyi értéket, ami egy nevén lévő osztrák bankszámlán van elhelyezve. Az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ellen néhány éve egy hasonló eset miatt büntetőeljárás indult.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Titkos bankszámlán a Gyurcsány-vagyon

Több mint 150 millió forintot tartott az év elején az osztrák Schoellerbank AG bécsi fiókjánál vezetett számláján Gyurcsány Ferenc – értesült a Magyar Idők. Úgy tűnik,

a Demokratikus Koalíció elnöke eltitkolta ezt az összeget a választók elől, legfrissebb vagyonnyilatkozatában ugyanis nyoma sincs ennek a pénznek, ami számos kérdést vet fel.

A Schoellerbank AG  egy exkluzív, magánkézben lévő pénzintézet, amely 1833 óta működik a Lajtán túl, és büszkén hirdeti magáról, hogy a Handelsblatt felmérésén sorozatban hatodik alkalommal választották meg Ausztria legjobb elitbankjának.

A Schoeller bank Bécsben. Itt rejtegetik Gyurcsány eltitkolt vagyonát. Ez az osztrák milliárdosok kedvenc bankja.
A Schoeller bank Bécsben. Itt rejtegetik Gyurcsány eltitkolt vagyonát. Ez az osztrák milliárdosok kedvenc bankja.

Gyurcsány néhány órája közzétett,

2017-es vagyonnyilatkozatában bruttó 747 878 forintos képviselői tiszteletdíján felül csak a családi vállalkozástól, az Altus Portfólió Kft.-től származó, nem egészen 223 millió forint osztalékot tüntette fel

rendszeres vagy eseti jövedelemként.

Eközben a címlapon

Érdemes felidézni, hogy ez a társaság 2016-ban 1,2 milliárd forint, míg az Altus Befektetési Zrt. 2015-ben 74 millió és 2014-ben 169 millió forintos osztalékot fizetett ki neki. Az egykori kormányfő emellett egy 50 négyzetméteres pápai lakást és a feleségével közösen vásárolt háromezer négyzetméteres kötcsei telket és a rajta álló 267 négyzetméteres házat vallott be az okiratban tavaly és idén egyaránt.

Durva botrány, hogy a vagyonmérlegében nem szerepel a képviselői tiszteletdíj havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés.

Gyurcsány Ferenc az adózott jövedelmét a nyilatkozatok szerint értékpapírba fektette, aminek árfolyamértéke 2016 és 2017 fordulóján valamivel több mint 641 millió, 2018 elején pedig 605 millió forint volt volt.

Simon Gábor is Ausztriát választotta

Nem Gyurcsány Ferenc az első a baloldalon, akiről kiderült, hogy jelentős összegeket parkoltat külföldön. A szocialista Simon Gábor, aki Gyurcsány miniszter- és pártelnöksége idején az MSZP országos választmányát vezette, később pedig elnökhelyettes lett, 2014-ben bukott le.

Az azóta már bírósági szakba jutott büntetőeljárásban az ügyészség azt állítja:

2008 és 2012 között vagyonnyilatkozataiban, illetve adóbevallásaiban Simon jövedelemként csak az országgyűlési képviselői, illetve államtitkári tisztségéért kapott bevételeket tüntette fel, miközben ugyancsak Ausztriában nyitott bankszámláin ismeretlen forrásból 770 ezer eurót – körülbelül 240 millió forintot – helyezett el,

s ez után nem fizetett személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást. A Simon-ügy kipattanásakor Gyurcsány Ferenc leszögezte: a politikus számláján található pénzhez az MSZP-nek semmi köze.

Gyurcsány meséje

Az újabb számlabotrányt az is érdekessé teszi, hogy éppen Gyurcsány Ferenc volt az, aki tavaly áprilisban eltitkolt, külföldi bankbetétekkel próbálta meg hírbe hozni Orbán Viktort.

A Demokratikus Koalíció elnöke először azt állította, hogy a jelenlegi miniszterelnök távol-keleti pénzintézetekben rejtegeti titkos vagyonát.

Később arról beszélt, hogy bankszámlakivonatokat is látott, bár azok valódiságát nem tudta eldönteni. Legutóbb már egy külföldi informátort és svájci bankszámlát is emlegetett, de az ügy komolytalanná vált, mert Gyurcsány semmiféle bizonyítékot nem tudott felmutatni. Erősen valószínű, hogy a DK-elnök ezzel a blöffel előre akart menekülni, hogy saját eltitkolt osztrák bankszámlájára ne derülhessen fény.