KÜLFÖLD

Gyer­me­kek­kel teli óvo­dá­ban mé­szá­rolt volna két ter­ro­rista Pá­rizs mel­lett

Mo­ha­med Merah pél­dá­ját kö­vet­ték volna, aki hét em­bert ölt meg a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-ban és Mon­ta­u­ban­ban. Három fran­cia ka­to­nát, majd egy zsidó is­kola három ta­nu­ló­ját és egy ta­ná­rát.
  • Szerző: SZM

Soha sem tudhatjuk, hogy hol és mikor csaphatnak le az Európában élő terroristák. Azt gondolnánk, hogy nincs olyan elvetemült ember aki védtelen, ártatlan gyermekek életére törne. Pedig két, Franciaországban élő iszlamista éppen erre készült, egy meg nem nevezett óvodában– adta hírűl a Breibart.

Mindkettejüket a Párizs melletti Seine-et-Marne megyében tartóztatta le a francia belső hírszerző ügynökség (DGSI).

A húszéves bevándorlók elismerték, hogy az óvodai mészárlás után néhány gyereket túszul ejtettek volna, majd a kiérkező rendőröket is megölték volna.

A tragédia azért nem történt meg, mert az egyiküket a DGSI már 2015 óta figyelte és világos volt számára, hogy egyre közelebb került a radikális dzsihádista mozgalomhoz. Akkor csaptak le rá, amikor éppen fegyvereket készült vásárolni.

A kihallgatásukon az is kiderült, hogy az algériai szülőktől származó, de már Franciaországban született Mohamed Merah “példáját” követték,aki 2012. március 11. és 19. között hét embert ölt meg a dél-franciaországi Toulouse-ban és az onnan 50 kilométerre lévő Montaubanban: három francia katonát, majd egy zsidó iskola három tanulóját és egy tanárát.