LELKIZŐ

Gyász: Vá­rat­la­nul el­hunyt az is­mert ma­gyar hu­mo­rista

Lehr Fe­renc, az egyik leg­nép­sze­rűbb hazai ne­vet­tető szom­ba­ton hunyt el. A szo­morú hírt kol­lé­gája, Nádas György tette közzé a Fa­ce­boo­kon, aki­vel egy­kor kö­zö­sen ala­pí­tot­ták meg a főleg zenei pa­ró­di­á­kat ját­szó At­léta Triót.
  • Szerző: Doris

Gyászolnak a magyar humoristák.Eddig ismeretlen körülmények között, váratlanul elhunyt szeretett kollégájuk, Lehr Ferenc.

A szomorú hírt Nádas György tette közzé a Facebookon.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Drága Barátaim!A mai nappal az Atléta Trió a Mennybe ment.Boncz Géza és Fogarasy János után ma hajnalban Lehr Feri is elment. A legfájdalmasabban emlékezem mindhármukra. Közzétette: Nádas György – 2016. február 27.

Nádas igen jó munkakapcsolatot ápolt elhunyt kollégájával, hiszen annak idején mindketten a főként zenei paródiákat játszó Atléta Trió tagjai voltak.

A formációban rajtuk kívül Boncz Géza és Fogarasy János zongorista kapott helyet.