FÜLES

Tom­bol a hur­ri­kán Flo­ri­dá­ban: Nem ad ma­gá­ról élet­je­let Gom­bos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek az em­be­rek! Az Irma névre ke­resz­telt hur­ri­kán óri­ási pusz­tí­tást vég­zett, és még nincs vége a rém­álom­nak! Gom­bos Edina évek óta Flo­ri­dá­ban él csa­lád­já­val! A TV2 ex-mű­sor­ve­ze­tője mind­ed­dig igye­ke­zett meg­nyug­tatni ra­jon­góit arról, hogy biz­ton­ság­ban van, napok óta azon­ban nem adott élet­je­let ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.
  • Szerző: S.P.

Gombos Edina mindeddig naponta adott helyzetjelentést az Irma hurrikán pusztításáról, és arról, hogy vészeli át családjával a tomboló vihart Floridai otthonában. Rengeteg rajongói üzenetet kapott, mindenki nagyon aggódik értük, és a TV2 egykori sztárja mindenkit szeretett volna megnyugtatni: jól vannak!

Vasárnap reggel óta azonban nem adott életjelet magáról!

Hétfőre, Floridában már nem hurrikán, hanem trópusi vihar besorolású lett Irma, az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ jelentése szerint. Dél- és Közép-Floridában már több mint hárommilliónyian vannak áram nélkül.  Az is lehet, hogy az áramkimaradás és az internet akadozása az oka annak, hogy nem jelentkezik be Facebookon Gombos Edina!

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Fokozza a pánikot, hogy Miamiban és környékén két tornádót észleltek, Florida déli részein pedig többet is. Az állam egész területén tornádóriadó van érvényben. A baj még nem múlt el, senki sem tudja, meddig tombol majd Irma.

Bízunk benne, hogy Edina hamarosan leírja, hogy vannak jelenleg!