NÍNÓ

Fotók jöt­tek a dél­utáni, ve­szé­lyes anya­got szál­lító ka­mion bal­ese­té­ről

Dur­ván a te­te­jére állt egy ka­mion az M0-son, ami ve­szé­lyes anya­got szál­lí­tott. A szét­szó­ró­dott ra­ko­mány miatt a kör­gyűrű mind­két ol­da­lát le­zár­ták az érin­tett sza­ka­szon és a ka­taszt­ró­fa­vé­delmi mobil la­bort is a hely­színre kel­lett ri­asz­tani.
  • Szerző: Ripost
Fotó: MTI

Ahogy arról a már beszámolt, kora délután egy veszélyes anyagot szállító kamion felborult az M0-s autóúton és a rakománya szétszóródott.

Fotó: MTI

Azóta a hatóságok az út egyik oldalát már felszabadították a zárás alól.

Fotó: MTI